I går var det tolv år siden Vågens Bataljon ble stiftet. Buekorpset hadde i 1993 172 medlemmer. I går møtte bare tolv medlemmer opp for å markere dagen. To var nemlig opptatt.

Det skal være krangling mellom medlemmene som er årsak til at medlemstallet har gått ned de siste årene. Flere av medlemmene skal ha blitt ekskludert på grunn av samarbeidsproblemer med ledelsen.

Eldregarden møtte bataljonen i Småstrandgaten.

Den var større, med hele ni slagere. De marsjerte etter bataljonen i en knapp time. De eldre, som besto av både ekskluderte og medlemmer som hadde sluttet frivillig, støttet stort sett opp om bataljonen. Men til tider spilte de andre marsjer enn de tre foran. Det mente de skyldtes misforståelser.