Det skriver Statens forurensingstilsyn (SFT) i en ny rapport

Unntaket er noe forhøyet PCB-innhold i to vannprøver. SFT følger opp oppryddingen og videre drift ved anlegget, heter det i rapporten.

SFT ga i juli Norges Geotekniske Institutt (NGI) i oppdrag å kartlegge forurensningen til jord og vann. NGI tok prøver av jord, drikkevann og overflatevann både på bedriftens område, i nærområdet til brannen og ved områder flere kilometer unna.

Analysene viser ikke lenger spor av organiske svovelforbindelser i området. Det var disse stoffene som ga sterk lukt etter eksplosjonen, melder SFT. For de andre kjemiske forbindelsene karakteriserer NGI forurensningsnivået som lavt, både i nærområdet og lengst unna.

Virksomheten ved Vest Tank er ikke kommet i gang igjen etter eksplosjonen, men nye tanker er klare til å bli satt opp til erstatning for de to som eksploderte. SFT vil vurdere å stille ytterligere krav til bedriften før den får starte igjen. Etterforskning av årsaken til eksplosjonen pågår fortsatt.

Silje Katrine Robinson