Verken Møhlenpris eller Ny Krohnborg skole har hatt noe særlig til byttebølge, ifølge dem selv.

— Jeg har så langt ikke fått noen begrunnelse om bytte på grunn av for mange elever med minoritetsbakgrunn, sier Atle Fasteland, rektor ved Ny Krohnborg skole i Årstad.

Skolen har noen klasser med 60 prosent minoritetselever. I andre er det under halvparten. Fasteland mener det gjennomsnittlig skjer 8-10 bytter i året, flytting ikke medregnet.

«Går fint an»

Halvparten bytter seg bort fra skolen over Danmarks plass, den andre kommer til, ifølge ham.

  • Jeg er ikke sikker på om det frie skolevalget har så mye å si. Vi har valgfrihet på så mye i dag, sier Fasteland, som også representerer Høyre i bydelsstyret i Arna.

Han mener andre tiltak er viktigere.

  • Boliger og miljø utenfor skolen og klassemiljø, ledelse og regler innenfor, sier Fasteland.

Rektoren synes en 60/40-fordeling, slik Ny Krohnborg har, «går fint an».

  • Det er ved 80/20 det ikke går lenger. Slik det er i dag, fungerer det noenlunde, sier Fasteland.

Ifølge ham er det et større problem at mange flytter fra Løvstakksiden.

Boligdilemma

  • Vi mangler boliger for familier som har mer enn to barn over ti år. Hadde vi hatt flere boliger, hadde mange blitt boende, sier rektoren.

Mens Ny Krohnborg har elever fra 1. til 10. trinn, er Møhlenpris en ren barneskole.

  • Det er et klart dilemma dersom det blir en flukt fra skoler med høy andel minoritetselever. Men til nå har jeg ikke sett tendenser til dette problemet i Bergen, sier rektor Kjetil Damm.

Møhlenpris skole har rundt 30-35 prosent elever med minoritetsbakgrunn. Ifølge Damm er tallet stabilt gjennom flere år.

  • Litt bytting av skoler er det, men uten at jeg opplever det som unormalt. De gangene det skjer, er det gjerne uavhengig av det, sier han.

Familiære forhold eller andre årsaker knyttet til eleven er vanlig. 2-3 elever bytter i snitt skole i løpet av et år, anslår Damm.