Sogn Avis skriver at Litago hadde en normal debut som kumamma i 1999. Men fire år etter den første kalven avslører serien både en, to og tre sensasjoner.

1+3+3+3+1+2 blir til 13 kalver alt i alt. Volumet er stort nok til å fylle opp buskapen på en passe stor vestlandsgård.

Over dusinet kalver på seks år er rekorden ingen ku, absolutt ingen, er i stand til å tangere, melder Sogn Avis.

Eier Ola Tuxen Hove lover at bare sykdom kan få han til å ringe eter slaktebil for superkuen.