1. Gravdal

— Et lite område bak Nutec skal brukes til boligformål. Utbyggingen er ikke av de mest kontroversielle fordi den vil skje i et område som ikke brukes i særlig grad, heller ikke av turgåere. Egne planer utarbeides for Kvarven. (Se annen sak.)

2. Nygårdslien

— Arbeid med reguleringsplan er i gang med tanke på boligbygging. Her kan det bli konflikt mellom utbyggingsinteresser og skolene som bruker området til undervisning.

3. Lyngbødalen

— Anses ikke som konfliktområde.

4. Lappeleiren

  • Her er det ingen konflikt.

5. Grøvledalen i Loddefjord

— Vi inne i en prosess som ser ut til å gå mot en løsning. Det ser ut til at den planlagte boligbyggingen og kommunens planer ikke er i strid med hverandre.

6. Løvåsveien

— Her er det ingen konflikt mellom utbygger og planene om byfjellsgrense.

7. Hermannshaugen/Espedal

— Planene om bygging av mange boliger er lagt på is. Dermed er det ikke konflikt i dette området.

8. Skaret/Tjønnen

— Utbygging av boliger er vedtatt og byfjellsgrensen er foreslått slik at den ikke kommer i konflikt med boligbyggingen.

9. Spelhaugen

— Hva som skal skjer her, er uavklart. Grunneier ønsker utbygging av mange boliger. Det er i strid med kommunens ønske om å verne området. Med andre ord ligger det an til konflikt her mellom grønne interesser og grunneiers planer om boligbygging.

10. Gjeddevann

— Det er motstrid mellom grunneiers ønsker bygging av boliger ved Gjeddevann og kommunens ønske å ha området som rekreasjonsområde. Kommunen vil ha området og Bjørndalsvatnet og Gjeddevannet innenfor byfjellsgrensen. Saken avgjøres politisk.