Det var i desember 2005 bystyret overraskende gikk mot sitt eget vedtak om å regulere området til boligutbygging, etter at grunneier Bjørn Laberg tidligere hadde fått godkjenning for privat omregulering av området med bygging av boligblokker nær strandlinjen.

Reguleringsplan

Samtidig gikk daværende byråd for byggesaker Lisbeth Iversen (KrF) ut med løfte om å sette Toppesanden øverst på en prioriteringsliste over regulerte friområder som skal innløses. Partene har nå kommet frem til en avtale, der kommunen innløser området fra grunneier Bjørn Laberg for rundt en halv million kroner.

– Vi hadde et møte med Toppesanden velforening i fjor, forteller en fornøyd Lisbeth Iversen (46), byråd for byråd for klima, miljø og byutvikling.

– De påtok seg arbeidet med å lage en detaljert reguleringsplan for området, med inntegnet stupebrett, strandpromenade og tilkomstvei.

Toppe på topp

Saken legges nå ut til offentlig ettersyn, der Fylkesmannen og andre skal uttale seg om planen. Samtidig har Lisbeth Iversen fått bystyret med på å løfte saken opp og frem i friluftsmeldingen, der den opprinnelig lå langt nede på listen.

– Toppe prioriteres på topp! sier den ordglade byråden.

– Vi slipper derfor å gå en ny runde på det. Nå venter vi bare på en tilbakemelding fra grønn etat og velforeningen angående investeringsbehovet for installasjoner og tilkomstvei. Planen er å ta dette med på byrådsavdelingens budsjett for i år.

Løftebrudd

Saken om Toppesanden er et eksempel på at Lisbeth Iversen holder sine løfter, og står slik i motsetning til Bergens Tidende og opposisjonen sine anklager om løftebrudd de siste ukene.

– Stod Toppesanden også på Bergens Tidende sin liste over dine mange løftebrudd?

– Nei, men det hadde ikke forundret meg, sier hun lakonisk.

– Det spesielle med den listen er at alt sammen er saker som det fortsatt jobbes med. Jeg kan ta selvkritikk på at jeg har vært for optimistisk på fremdriften i enkelte saker, men jeg synes det er grovt av Bergens Tidende å påstå at man har brutt løfter når noe er litt forsinket – men likevel skal gjennomføres.

13 søsken

Lisbeth Iversen synes de siste ukene har vært tøffe.

– Det er ganske kraftig når du kommer på førstesiden i en så stor avis som Bergens Tidende, sier hun.

– Men jeg må likevel gå på jobb, og kjempe videre for det jeg tror på. Det er det som driver meg. Jeg vokste opp i en søskenflokk på 13, og fikk meg av og til en lusing. Det har jeg fått nå. Når min mor trøstet meg, ba hun meg alltid tenke gjennom årsaken til lusingen. Slik er det også nå. I all kritikk, selv om den kan føles urettferdig, er det alltid noe man kan ta lærdom av. Men jeg synes dette ble veldig ubalansert. Å bryte løfter betyr at man faktisk har gått fra dem. Det har jeg ikke gjort.

Les mer i Åsane Tidende

TOPPESANDEN: Bergen kommune har nå inngått avtale med grunneier Bjørn Laberg om innløsing av friområdet Toppesanden, slik Lisbeth Iversen lovet for to år siden. Å bryte løfter betyr at man faktisk har gått fra dem. Det har jeg ikke gjort, sier hun, med et lite spark til Bergens Tidende og opposisjonen.
Magne Fonn Hafskor
SITTER I RO: Lisbeth Iversen har bak seg en tøff uke i medias søkelys. - Da henter jeg frem min indre styrke, sier hun. Den får jeg fra min nærmeste familie, fra min livserfaring gjennom tunge tak i livet, og fra min tro.
Magne Fonn Hafskor