Iversen får ansvaret for byrådets næringspolitikk i tillegg til å være byråd for klima, byutvikling og byggesaker.

— Det tror jeg blir veldig spennende. Jeg er i dag leder for regionrådet og sitter i Business Region Bergen. Nå kan vi ha en mer spisset tilnærming der vi ser på hvilke arealer vi må sette av og hvilken infrastruktur vi trenger i fremtiden, sier Iversen.

Splittet i 2007

Dermed øker oppgaveporteføljen hennes ytterligere. I mai fikk Iversen tilbake ansvaret for byggesaker da Frp trakk seg fra byrådet og byråd for byggesaker og bydeler, Øistein Christoffersen (Frp) gikk av.

Etter valget i 2007 ble Iversens oppgaver splittet mellom henne og Christoffersen. Begrunnelsen var den gang at Iversen hadde stort arbeidspress, og trengte mer tid til å konsentrere seg om planarbeid, klimautfordringene og byutvikling. Christoffersen fikk derfor ansvar for byggesaker, bydeler og brannvesenet.

Møtes med skepsis

Nå har Iversen fått tilbake nesten alle sine gamle oppgaver, pluss næringspolitikken. Både leder i Bergen næringsråd, Marit Warncke og leder for LO i Hordaland, Ørjan Myrmel, mener at det innebærer en nedprioritering av næringspolitikken.

— Jeg tror og håper på det motsatte. Ressursene flyttes med, og vi skal opprioritere næringspolitikken. Dessuten tror jeg vi kan få mange synergieffekter mellom klima, byutvikling og næring, sier Iversen.

- Men får du tid å følge opp alle områdene? For to år siden sa du at det var for mye å gjøre?

— Men det er mye som har gått seg til de siste årene. Klimaseksjonen er oppe og står og går mye av seg selv nå. I mange klimasaker er vi dessuten tett på næringslivet i dag.