— Levekårsrapporten dokumenterer at det er store behov i området. Vi må øke innsatsen og bruke mer penger, sier byråd Iversen. Her er tiltakene:

Kommunen ansetter i disse dager en levekårskoordinator som får i oppgave å samordne de kommunale tiltakene i Laksevåg. Skal fungere som kontaktpunkt ut mot befolkningen. Koordinatoren skal drive oppsøkende virksomhet, møte personer og organisasjoner og søke om penger fra stat og kommune.

Lekeplasser og parker skal rustes opp. Grønn etat skal prioritere investeringer i indre Laksevåg.

Skal tilrettelegge parkområdet nedenfor Laksevåg kirke for barn og unge. Skatepark og klatrevegg kan være aktuelt.

Svømmebassengene på Damsgård og Holen skole kan overleve. Iversen har bedt om en ny vurderingsrunde der nedlegging ses i sammenheng med levekårsproblemene i indre Laksevåg.

Kommunale boliger i området skal tildeles personer/familier som er mer velfungerende. Det kan og bli aktuelt å la beboerne kjøpe kommunale boliger og gå fra å leie til å eie.

LAR-senteret kan bli flyttet. Iversen har bedt om en utredning. Hun sier plasseringen ikke har vært så vellykket, særlig fordi hun ser at belastningen på nærmiljøet blir for stor.

— Jeg har lovet beboerne i dette området tiltak for å bedre levekårene og nå kommer de, sier Lisbeth Iversen, byråd for sosial, bolig og områdesatsing.