Begrunnelsen som formann Torbjørn Hansen leste opp startet slik:

«Etter sitt aktive liv som politiker har han vært en aktiv bakspiller og rådgiver i viktige saker som de nåværende politikerne i Bergen har nytt godt av.»

Lisæth har en lang merittliste i partiet. I tillegg til årene som ordfører (1986-88) har Lisæth vært statssekretær, stortingsrepresentant, bystyre— og fylkespolitiker. Pluss en rekke tillitsverv i partiet og ungdomsorganisasjonen.

Lisæth takket for utnevnelsen med en formaning til partiet som for tiden soler seg i fremgang på alle fronter. Han minnet om hvilken påkjenning det er å ta ansvar i politikken både nasjonalt og lokalt:

— Er det noe slike personer trenger, er det å føle støtte og lojalitet. Uten at jeg skal bli personlig: Dessverre har det vært altfor mange eksempler på det motsatte. I stedet for surmaget kritikk må vi være konstruktive og lojale.

<b>STÅENDE APPLAUS:</b> Stående på en stol tar Henrik Lisæth imot hyllesten fra sine partifeller.
Kari Pedersen (MMS-foto)