Ordføreren i Lærdal, Jan Geir Solheim, tok imot gaven fra Lions på rådhuset i formiddag.

— Vi har et eget katastrofefond, og trår ofte til ved internasjonale kriser, for eksempel etter jordskjelvet i Japan. Da jeg så bildene fra brannen, tenkte jeg «hvorfor ikke Lærdal». Det var som scener fra Finnmark i 1945, sier distriktssekretær Ulf Menes i Lions.

Ordfører Solheim er glad for gaven.

— Dette er helt strålende. Lions er kjent for å trå til i katastrofesituasjoner. Vi er veldig takknemlige for hjelp til dem som er rammet.

Foreningen vil prioritere barnefamilier som har blitt husløse, og innbyggere som måtte mangle forsikring.

— Vi vil ha et styremøte, kanskje allerede i kveld, hvor vi vil diskutere hvordan pengene kan brukes best, sier Halvard Eri i Lærdal Lions.