– Jeg tror Bergen er en innovativ, nyskapende by. Tallet på nyetableringer er stort. Litt mindre konservativ by på mange måter, der kulturnæringen sidestilles med tradisjonelt næringsliv.

– Hvordan kommer vi dit?

– Jeg tror ikke vi oppnår det ved å la Bergen Næringsråd kjøre fem plussprosjekter over tre år uten å involvere kulturlivet. Vi kommer dit ved å skape nye møteplasser og en fellesforståelse av hvor vi går. Kunnskap og tro på egne ideer er nøkkelord.

EIRIK BREKKE