De færreste våget på forhånd å spå hvilken fløy som sto sterkest i abortstriden som kulminerte søndag formiddag på Ap-landsmøtet. Det bar mot jevnt løp mellom dem som ønsket å beholde dagens grense på tolv uker, og dem som ville utvide adgangen med ytterligere fire uker, slik SV har programfestet.

Ett innlegg gjorde spesielt sterkt inntrykk før voteringen som viste 151 mot 130 stemmer i favør av å holde fast på hovedtrekkene i dagens ordning:

Ordfører Brandvik, som er funksjonshemmet tobarnsmor, greide gjennom en inntrengende appell til landsmøtet å vinne forståelse for at nemndsystemet i seg selv ikke uten videre er et onde.

— Villig til å gå i krig

— Jeg kan ikke se at det nødvendigvis er et uttrykk for likestilling at kvinnen skal ta den vanskelige beslutningen om abort helt alene. Vi har alle et ansvar for å legge forholdene slik til rette at for eksempel et funksjonshemmet barn kan fungere godt når det vokser opp. At ikke storsamfunnet skal bidra til hjelp i den vanskelige avveiningen kvinnen må gjøre etter tolvte uke, er ingen god likestilling etter mitt skjønn. En annen sak er at vi må ha lik behandling for alle som søker abort etter tolvte uke, uansett hvor i landet man bor, sa hun.

I en samtale med Bergens Tidende utdyper hun sitt standpunkt slik:

— Jeg er villig til å gå i krig for å holde på prinsippet om at kvinnen selv skal få velge om hun skal ta abort eller ikke. Men dagens nemndsystem, som trer i kraft etter tolv ukers svangerskap, er uten tvil et problem, og det må vi rydde opp i, sier hun.

Syttenårig sørlending

Jens Stoltenberg var enig med henne og lovte at Arbeiderpartiet vil kreve en totalgjennomgang rundt nemndstrukturen, slik at ikke en syttenårig jente som søker abort på Sørlandet blir behandlet annerledes enn en jente på Østlandet.

Alle utsendingene fra Hordaland - også AUF-erne - stemte samlet mot forslaget om å utvide grensen til seksten uker. Etter det BT får opplyst i delegasjonen er det lite som tyder på at hordalendingene hadde opptrådt så samstemt hvis det ikke var for Tove Brandviks sterke engasjement da de drøftet saken i god tid før avstemningen.

I vedtaket fra Arbeiderpartiets landsmøte blir det understreket at kvinners rettssikkerhet må ivaretas bedre enn i dag. De aller fleste - ni av ti - som søker om å få ta abort etter tolv uker i svangerskapet får innvilget sitt ønske av abortnemndene. Men det er særlig de yngste, mellom 16 og 19 år, som får avslag når det er gått så lang tid, og det er den ulike praksis landsdeler imellom som er ankepunktet.