Bilen, en svart Mercedes S-klasse med uniformert sjåfør, ble blant annet brukt til å transportere generalinspektør Jan Eirik Finseth under hans besøk på Haakonsvern.

Atle Karlsviks forsvarer, Dag Steinfeld, kom med disse opplysningene i sin krysseksaminasjon av den bedragerisiktede admiralens tidligere sjef.

— Hensikten var å få frem at Finseth tolker regelverket på en firkantet og fundamentalistisk måte, men praktiserer det annerledes, kommenterte Steinfeld etter at retten var hevet.

- Kapasitetsproblemer

Generalinspektør Finseth forklarte at limousintjenesten ble bestilt av transportkontoret på Haakonsvern på grunn av kapasitetsproblemer.

— Vi prøvde å stanse ordningen, forklarte Finseth.

— Likevel kom det fakturaer i ti måneder for limousintjenesten? spurte Steinfeld.

— Det lå under en annen sjef på dette tidspunktet, svarte Finseth.

Mercedesen ble blant leid inn sammenhengende i tyve dager, til den nette sum av 75.000 kroner. I løpet av ti måneder betalte Sjøforsvaret 222.000 kroner for leie av bilen med sjåfør.

- Kunne kjøpt en bil

— For denne summen kunne man jo nesten kjøpe en bil. Og sjåfører fantes blant de vernepliktige, kommenterte forsvarer Steinfeld.

Generalinspektøren ble også kryssforhørt om noen av sine reiseregninger. Han ble konfrontert med sin politiforklaring der han sa at det alltid skal følge navneliste med dersom noen i Forsvaret spanderer representasjonsmiddager. Deretter klasket Steinfeld den ene regningen etter den andre i bordet - regninger som Finseth hadde fått dekket, uten at det var ført på navn på dem som hadde spist med ham.

Dobbeltføring

Steinfeld trakk også frem en reiseregning der Finseth hadde krevd dekket både hotell og nattillegg for overnatting, til tross for at han bare hadde krav på en av delene.

— Hvis så er skjedd, skal det korrigeres, sa Finseth.

— Jeg undrer meg over at en generalinspektør kan stå for en slik pengebruk. Atle Karlsvik er saksøkt for å ha fått dekket en bussbillett på ti kroner for sin datter, kommenterte Dag Steinfeld, med henvisning til den sivile stevningen Forsvaret har tatt ut mot hans klient.

For dyre leiebiler

Atle Karlsvik blir anklaget for å ha benyttet for store og dyre leiebiler. Steinfeld dokumenterte i retten at også Jan Eirik Finseth har gjort det samme.

— Da har det vært fordi vi reiste flere sammen, og hadde behov for stasjonsvogn for å få plass til bagasjen, forklarte generalinspektør Finseth.

I to og en halv time ble han grillet av en pågående Karlsvik-forsvarer. Jan Eirik Finseth ville etterpå ikke kommentere hva han syntes om utspørringen, eller utdype innholdet i vitneforklaringen sin.