Bergen kommune har dermed fått ja fra alle medlemmene i det tidligere erstatningsutvalget for Kommunal erstatningsordning, heter det i en pressemelding fra Bergen kommune.

Bystyret vedtok 23. april i år å utvide erstatningsordningen for barn på institusjon til å omfatte alle barn som kommunens barneverntjeneste har plassert i institusjon, uansett om den er kommunal, fylkeskommunal eller statlig. Ordningen skal også omfatte barn i fosterhjem.

– Det har dessverre gått litt tid etter bystyrets vedtak om å utvide erstatningsordningen, sier byrpdsleder Monica Mæland.

– Denne gangen har vi ingen granskning i bunn og måtte derfor bruke tid på forslag til nye vedtekter. Vi er svært glade for at de tre utvalgsmedlemmene nå har sagt ja til å vurdere de nye søknadene om erstatning, sier Mæland, som har forståelse for at folk begynner å bli utålmodige.