MAJ-BRITT DAHLmaj.dahl@bt.no 73 år gamle Norvald Gunnar Rasmussen fra Tertnes var i ferd med å kle av seg søndag kveld da han plutselig mistet balansen. Konen hadde allerede lagt seg, men kom løpende da hun hørte et brak i gangen. Kort tid etter ble han lagt inn ved Diakonissehjemmets Sykehus Haraldsplass.Fra akuttmottaket bar det i hui og hast til røntgen, før han kom til slagposten. Siden er han fulgt med falkeblikk hele døgnet. Behandlingen de første timene er avgjørende for utfallet etter et hjerneslag. Det er ikke noe hvilehjem på slagposten. Opp av sengen så raskt som mulig. Ut å gå med en pleier i hver arm. Likt for alle Norvald Gunnar Rasmussen er heldig som kom til Haraldsplass. Her får alle behandling i slagenhet.Etter at Bergens Tidende sist uke skrev om forskjellsbehandlingen av slagpasienter ved Haukeland sykehus, har pasienter og pårørende ringt Haraldsplass for å høre om det samme skjer der.Det gjør det ikke.De to somatiske sykehusene har delt Bergen og omegn mellom seg. Alle innbyggere fra Bergen sentrum, Åsane, Arna og Nordhordland legges inn ved Haraldsplass. Resten sokner til Haukeland sykehus. Tilfeldig Ved Haukeland må du være under 60 år for å være sikret plass ved spesialavdelingen på nevrologisk. De over 60 fordeles tilfeldig til nervrologisk og til medisinsk avdeling.Avdelingsoverlege Halvor Næss ved Haraldsplass støtter Haukeland-legen Lars Thomassen fullt ut når han hevder at hjernen passes best på i en slagenhet.Ledelsen ved Haukeland sykehus hevder at alle slagpasienter har tilgang til den samme nevrologiske ekspertise, laboratorieundersøkelser og røntgentjenester — uansett hvilken avdeling og sengepost de ligger på. "Oppsiktsvekkende" Det alene er ikke nok, mener Næss. - Det viktigste er den systematiske oppfølgingen, og det er summen av tiltakene som gir resultater. Det er ikke tvil om at resultatene blir bedre i slagenhet enn ved andre sengeavdelinger. For en som driver med slagbehandling er det oppsiktsvekkende at noen kan hevde noe annet, sier Næss. Han er både indremedisiner og nevrolog.- Slagenhet er spesielt nyttig for eldre over 70 år. Vi ser pasienter på over 90 som kommer seg overraskende bra selv etter store hjerneslag - bare de får riktig behandling, sier avdelingsoverlegen. Sammen med leger, syke- og hjelpepleiere står fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionomer klar til å hjelpe pasientene tilbake til et verdig liv. Samarbeidet er ikke så systematisk ved andre sengeavdelinger, hevder Halvor Næss. fakta/hjerneslag* Tredje hyppigste dødsårsak etter hjertesykdom og kreft. 5500 dør hvert år. 75 prosent som rammes er over 70 år.* 12.000-15.000 nye slagpasienter årlig i Norge. 90-95 prosent overlever første uken, og gjennomsnittlig overlevelsestid er rundt fem år.* Behandlingskostnadene for hver pasient er 400.000-500.000 kroner årlig. Behandling i slagenhet reduserer kostnadene med 50.000 kroner.* De totale samfunnskostnadene er beregnet til fem til seks milliarder kroner årlig (behandling og rehabilitering, sykemeldinger og førtidspensjon).

LES OGSÅ: På Tønnes bord Dødeligheten halveres i slagenhet Lite prioriterte pasienter