MARIANNE RØISELAND marianne.roiseland@bt.no— Av sikkerhetsmessige grunner har ikke likningskontorene tilgang på internett, sier likningssjef Svein Røynesdal i Bergen.

Selvangivelsen som sendes over nettet går direkte til Skattedirektoratet.

En frittstående datamaskin er likningskontorets kontakt med den store vide verden. Det er via intranett likningskontoret får selvangivelsene sendt til kontroll fra direktoratet.

Like mange som i fjor I år valgte 35.000 av skattyterne i Bergen å levere selvangivelsen på internett.

Det er omtrent like mange som i fjor. I år er det tredje året det er mulig for Bergens 180.000 skattyterne å levere selvangivelse over internett.

I fjor ble kapasiteten sprengt det siste døgnet før innleveringsfristen gikk ut og fristen ble derfor utvidet med ett døgn. Det ble ikke nødvendig i år.

Ikke alle har levert selvangivelsen selv om fristen gikk ut mandag.

Gebyr - Vi regner med at det er mellom 5000-10.000 som ikke har levert ennå. De risikerer å måtte betale forsinkelsesgebyr hvis de ikke har søkt om utsettelse, sier Røynesdal.

Hvert år er det rundt 1000 personer i Bergen som unnlater å levere inn selvangivelse. De blir skjønnsliknet av Røynesdals kvinner og menn.