Randi Tyrvold Drange, mor til autistiske Helga, fortviler over at den nye arbeidsmiljøloven setter en absolutt grense ved 13 timers arbeidsdag.

Helga Drange bor i Mildevegen, et bofellesskap for utviklingshemmede.

De åtte ansatte som tar seg av hennes datter, jobber i dag 14,5 timers dag en uke i strekk og har deretter tre uker fri. Lovendringen kan velte hele ordningen.

Dette bekrefter Egil Dahlen, juridisk rådgiver i Arbeidstilsynet: — Etter 1. januar har vi ikke anledning til å gi dispensasjon for lengre arbeidsdag enn 13 timer, sier Dahlen.

Han har allerede avslått en søknad fra et annet bofellesskap om 24 timers lange helgevakter.

- Vettskremt

Randi Tyrvold Drange sier til BT at hun er vettskremt på datterens vegne, hvis utfallet blir gamleordningen med tidlig- og senvakter og et stadig skifte av personale.

— I løpet av ti år i Mildevegen har Helga måtte forholde seg til 400 ulike mennesker, sier Drange og fortsetter:

— Slik er det ikke lenger. Med «nordsjøturnusen» har hun det godt.

Tone Thomassen og Gro Espeseth er to av Helgas hjelpere. De håper også at prøveordningen i Mildevegen blir forlenget.

Tenner håp

Nøkkelen til en løsning kan ligge hos Kommuneansattes Fellesorganisasjon (KFO) som har medlemmer i bofellesskapet.

For selv om den nye loven setter en absolutt grense ved 13 timers arbeidsdag, er det åpning for at fagforbund kan inngå avtaler sentralt om andre arbeidstidsordninger. For eksempel «nordsjøturnusen» i Mildevegen.

Bjørg Næss, organisasjonssekretær i KFO Hordaland, er positiv til å løse floken via en sentral avtale:

— I den grad arbeidstakerne og arbeidsgiveren ønsker en slik ordning, kan de ta kontakt, sier Næss og presiserer:

— Forutsetningen er at arbeidstidsordningen ikke går på tvers av intensjonen bak loven og at brukerne har behov for det.

Byråden vil hjelpe

I Arbeids- og Inkluderingsdepartementet får BT bekreftet at sentralt inngåtte tariffavtaler kan være en åpning for utradisjonelle turnuser. Den absolutte grensen på 13 timer i den nye loven gjelder dispensasjoner fra Arbeidstilsynet og ikke arbeidstidsordninger som det er gjort tariffavtale om.

For Mildevegen haster det. Evalueringen av «nordsjøordningen» skal være klar 1. mars. Deretter blir det et spørsmål om forsøket skal videreføres.

Byråd for helse og omsorg, Trude Drevland (H) sa i går til NRK.no at hun vil gjøre alt for å hjelpe.

— Jeg vil gjøre alt for at vaktordningen kan fortsette, og jeg står på beboernes side, sier Drevland.