OGNE ØYEHAUG

«Innbyggerne i Bergen bør slippe å bli overveldet av og påtvunget kroppsidealer som det er umulig å leve opp til. Det er god grunn til å tro at dette er en belastning for mange kvinner i Bergen i dag, og at å øke antallet og størrelsen på reklameboards i sentrum ikke vil bedre situasjonen på noen som helst måte», skriver Røe i en e-post til Bergens Tidende.

Bare Kristelig Folkeparti

Da Bergens Tidende ba gruppelederne i Bergen bystyre om deres synspunkt på reklamefinansiering av leskur, bysykler og offentlig toaletter var det bare Trygve Birkeland, nestleder for Kristelig Folkepartis bystyregruppe, som var opptatt av hvilke type reklame som skal fylle de planlagte reklamemontrene:

«Reklame som fremstiller kvinner, menn eller barn på en krenkende eller støtende måte, tillates ikke. Spesielt må oppsett av reklame som bygger opp om en økende seksualisering av barndommen, forhindres», skriver Birkeland i sitt svar.

Frykter spiseforstyrrelser

Røe er også opptatt av at enkelte finner reklame i det offentlige rom støtende. Det gjelder blant annet reklame for undertøy.

Men det største problemet etter hennes mening, er at kroppsidealet reklamen formidler bidrar til spiseforstyrrelser:

«Fordi jeg er en ung jente selv er jeg også spesielt opptatt av hvilke sammenhenger en kan se mellom kommersialisering og derav visse typer reklame som vil henge på slike reklameboards, og problemer knyttet til spiseforstyrrelser. Spiseforstyrrelser er et stort problem, særlig blant unge jenter, og tar mange liv årlig. Spiseforstyrrelser er også et økende problem blant gutter», skriver Røe.

Opp i byrådet

En orientering om planene om reklamefinansiering av leskur, toaletter og bysykkelordning tas opp på byrådskonferansen førstkommende mandag. Onsdag skal byrådet avgjøre om det skal innledes forhandlinger for å avgjøre hvem som skal få kontrakten.

Røe ber politikerne gjøre som Birkeland fra Kristelig Folkeparti, og også engasjere seg i hva som skal henge i de eventuelle reklamemontrene:

«Hvis Bergen kommune skal leve opp til sin egen vedtatte visjon om likestilling kan det forventes at likestillingsperspektivet tas med når en slik debatt kommer opp», skriver Kjerstine Røe.