– Dette er helt utrolig og oppsiktsvekkende. Jeg har aldri hørt maken i løpet av mine ni år ved kirkevergekontoret i Haugesund. Her må det ha vært en rutinesvikt ved Haukeland, sier kirkeverge Merethe Endresen til Haugesunds Avis , som forteller den spesielle historien i dag.

Den 62 år gamle finnen hadde oppgitt et vennepar som nærmeste pårørende da han ble innlagt på sykehus med kreft. Da mannen døde, ble kun paret, samt en tredje haugesunder varslet. Mannens tre barn i Finland ble ikke gitt beskjed om farens bortgang, før en av vennene i Haugesund tok kontakt med dem.

Fikk ikke svar

Mannens barn i Finland ga en av vennene i Haugesund, Jorma Huttunen, fullmakt til å sørge for begravelsen, men da tingretten ikke hadde fått noen bekreftelse fra Haukeland Universitetssykehus om at mannen faktisk var død, fikk ikke Huttunen ut dokumentet.

Hva som hadde hendt med 62-åringens levninger, skulle også vise seg å bli problematisk å finne ut av. Huttunen tok sammen med mannens andre nærmeste pårørende i Haugesund kontakt med Haukeland, men hevder å ikke ha fått svar.

I ringerunden tok vennene kontakt med kirkeverge Merethe Endresen, og da hun kontaktet sykehuset i Bergen, fikk hun den endelige bekreftelsen. Mannen lå fortsatt lagret på fryselageret ved Gades institutt.

Dødsattesten ikke sendt

– Det er ikke vanlig at en avdød blir liggende så lenge på fryselager. Gades varslet oss om dette, og etter det vi kan se, har våre rutiner sviktet i denne saken. Her har dødsattesten ikke blitt oversendt tingretten slik den skal, sier kommunikasjonsdirektør Mona Høgli i Helse Bergen til bt.no

Høgli opplyser at Helse Bergen nå vil forsøke å finne ut hvorfor Gades ikke hadde fått opplysningene om hvem som var oppført som pårørende for mannen, som gjorde at de ikke ble informert.

– Dødsattesten er nå sendt til rett sted, og de pårørende har nå mulighet til å ordne med begravelse i samarbeid med begravelsesbyrå. Vi må bare beklage. Vi kommer til å se på rutinene våre etter denne saken, sier Høgli til bt.no.

ENNÅ IKKE BEGRAVET: Finnen som døde i november, ligger fortsatt lagret på fryselageret ved Gades institutt. (arkivbilde)
Knut Strand