• Arnatunnelen må bygges. Vi mener også at den bør munne ut i krysset på Nygårdstangen, sier regionvegsjef Ole Chr. Torpp.

Torpp er kjent med høytenkningen som foregår rundt fremtidens trafikksystem i Bergen. Han understreker at visjonene ligger langt frem i tid, og minner om at stamvegutredningen, som kom tidligere i år, ser frem mot 2040.

— Vi må også være oppmerksomme på sikkerhetsaspektet ved å koble tunneler sammen. Det som haster mest nå, er å få ferdig Ringveg vest. Det er svært viktig i sammenheng med et nytt Sotra-samband. Det er naturlig å forlenge Bybanen til Lagunen, men deretter, i Bergensprogrammets del 2, bør man kanskje heller bygge Bybanen nordover enn videre mot Flesland, sier Torpp.

Han mener Ringveg øst vil ha stor betydning for sambandet mellom Bergen sør og veien østover. Han ser ikke bort fra at Ringveg øst kan inngå som en viktig del av pakken i Bergensprogrammets del 2, som løper fra 2016.

— Hva med Skansetunnelen? Nå mener noen at den ikke trengs lenger?

— Det er noe vi må diskutere. Trafikkpresset over Torget og Bryggen er ikke det samme som for noen år siden, sier Torpp.