Siden kjeden flyttet fra Vollane og overtok Lidl sitt bygg 150 meter lenger opp mot Øvre Ervik, har omsetningen økt med nesten 80 prosent. Det hadde ingen en gang turt å drømme om på forhånd.

— Vi går bare rundt og smiler, sier Morthen Hordvik-Hansen etter pangstarten for den nye gigantbutikken.

Trolig passerer Rema over 100 millioner kroner i omsetning inneværende år, og 150 i 2009.

Vet hvorfor

Kjøpmann Atle Bjørge er overrasket over at omsetningen er blitt så høy, men mener å vite litt av grunnen.

— På Vollane hadde vi altfor få parkeringsplasser. Veldig mange snudde og kjørte hjem igjen når de så hvor fullt det var. Nå har vi imidlertid økt kapasiteten betraktelig. Dermed finner kundene alltid en parkeringsplass. At vi har større butikk, flere varer og høyere kvantum har også sitt å si, forklarer han overfor Åsane Tidende.

100 MILLIONER: Assisterende butikksjef Morthen Hordvik-Hansen tror omsetningen for 2008 kan passere 100 millioner kroner. Foto: Thomas Gangstøe