GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrøm@bergens-tidende.no

Tryti var kommunalråd for byutvikling i Bengt Martin Olsens ordførertid, og gikk med stor kraft inn for å få bybanen på skinner i Bergen.

– I de større byene nedover i Europa tas kollektivnettet som en selvfølge. Det hører med til den helt nødvendige infrastrukturen. Det er ikke et politisk stridsspørsmål. I Bergen har det vært høyresiden mot venstresiden i dette spørsmålet. Dermed går det prestisje i saken og politikere motarbeider hverandre.

Tryti mener mange politikere ikke forstår at spørsmålet om buss eller bane er en debatt som ikke foregår i mer utviklede byer. Man trenger begge deler for å nå ulikt publikum. Man må ha et samspill mellom flere systemer og en samordning av driften med felles billettsystem.

Tryti peker og på veikontorets helt spesielle rolle. Der har satsing på bilen vært det viktigste, noe som har ført til at gode kollektivløsninger motarbeides.

– Den røde tråden når det gjelder transportpolitikken for Bergen er og har vært å bygge veier og satse på bilen. Da mangler det verken penger, vilje eller resultat. Kollektivsatsingen i Bergen er blitt fomlete og tafatt, trass i at man er alt for seint ute når det gjelder å bygge ut et godt tilbud, sier Tryti.