På same måte som i fjor leverte kommunen rekneskapen til revisjon i slutten av august, medan fristen er 15. februar, melder Kystradioen.

Kontrollutvalet kritiserer også rådmannen for manglande internkontroll og at inngått kontroll og oppfølgjing av inngåtte kontraktar ikkje har vore prioritert.

Albrigt Sangolt seier til Kystradioen at vedtaket om felles økonomisjef med Øygarden kommune kan bidra til at det blir orden på rekneskapsrutinane.