— Jeg er meget godt fornøyd. Å få tilbakeført tomten har vært vårt primære mål, sier kvinnens nåværende verge, advokat Paal-Henrich Berle.

BT skrev en rekke artikler i fjor om den såkalte tomtesaken på Askøy. Artiklene førte til at Askøy overformynderi tok selvkritikk og ga kvinnen erstatning.

- Menneskelige hensyn

Alf Johan Knag, advokaten til 32-åringen som kjøpte tomten i 2000, er også fornøyd med avtalen.

— Jeg har stor respekt for at min klient har latt menneskelige hensyn veie tyngre enn juridiske og økonomiske hensyn.

32-åringen betalte 125.000 kroner for de ca. 2000 kvadratmeterne. To takstmenn BT leide inn i fjor, kom til at verdien var minst 300.000 ved salget.

Saken hadde en lang og tragisk forhistorie. Kvinnen (57) ble psykisk syk og erklært umyndig på 1970-tallet. Fram til 2000 eide hun den attraktive tomten i villastrøket Nedre Hagen på Askøy.

Det skulle imidlertid vise seg å ha skjedd en rekke kritikkverdige forhold rundt måten Askøy overformynderi håndterte salget på.

Syltynn takst

Ifølge 32-åringen begynte handelen med at han spurte sin mor om tomten var til salgs. Moren var da den hjelpetrengende kvinnens verge. Blant annet tok hun seg av kvinnens økonomi.

Takstmann Knut Skarpenes fikk i oppdrag å lage en takst. Ifølge ham selv var det enten vergen eller vergens mann som ba ham lage taksten.

Han verdsatte tomten til 125.000 kroner i en takst på fattige fem linjer.

Dagen etter at taksten ble skrevet, søkte 32-åringen om å få kjøpe tomten.

Klart i strid med vanlig praksis i slike saker, godkjente daværende overformynder salget av tomten:

  • Tomten ble ikke annonsert, til tross for at det er hovedregelen for å få høyest mulig pris.
  • Overformynder godkjente salget på grunnlag av en syltynn takst. Lederne i landets tre største takstorganisasjoner var samstemt i at taksten brøt med retningslinjene, og var overrasket over at overformynderi godkjente salget på grunnlag av den.

Innrømmet feil - til slutt

En politimann ved Askøy lensmannskontor, oppnevnt som setteverge, signerte skjøtet. Dermed var handelen i boks.

Differansen mellom de to takstene BT innhentet og Knut Skarpenes sin, medførte at 32-åringen trolig fikk rundt 60 prosent i rabatt.

Før første artikkel sto på trykk i BT, avviste Askøy overformynderi at de hadde gjort noe kritikkverdig.

Året før klaget en privatperson på tomtesalget til Askøy overformynderi. Klagen ble avvist. Heller ikke Fylkesmannen i Hordaland så noe kritikkverdig.

Men etter at BT hadde omtalt saken flere ganger, snudde Askøy overformynderi og tok selvkritikk. De innrømmet at tomten ikke skulle vært solgt uten annonsering og at taksten ikke holdt mål. Askøy kommune besluttet å gi kvinnen en erstatning på 160.000 kroner.

- Fjerne vondt blod

Ingen av partene vil si hvem som tok initiativ til avtalen. Heller ikke hva slags økonomiske ordninger den bygger på - om 32-åringen får tilbake sine 125.000 pluss renter, eller om andre løsninger ligger bak.

Selv om det formelt var Askøy overformynderi som hadde ansvaret for salget, har også vergen og hennes sønn fått en del kritikk etter at saken ble kjent gjennom BT. Nå håper familien at konflikten mellom dem og den hjelpetrengende kvinnens familie er over.

— Dersom avtalen bidrar til å fjerne vondt blod og personlige belastninger på begge sider, er det en god avtale, sier familiens advokat, Alf Johan Knag.

Også Jørgen Riple, advokaten for en av den 56-årige kvinnens sønner, sier han er fornøyd med avtalen.