Dette er tredje gang på et år at det oppstår konflikter mellom beboergrupper som bor vegg i vegg i kommunale boliger rundt om i Bergen. Oddny Rye (87) har bodd i leilighetskomplekset i 17 år.

— Jeg har alltid likt meg her, og jeg har ikke lyst å flytte, men nå er det blitt ikke bare utrivelig, men direkte skremmende å bo her, sier hun.

Tidligere var blokken utelukkende øremerket for trygdeleiligheter. De siste par årene har også andre grupper med spesielle behov flyttet inn, blant annet psykiatripasienter og rusmisbrukere.

Det har ført til uro og mange hendelser som gjør beboerne bekymret og redde. Den siste episoden som skjedde sist fredag, var dråpen som fikk begeret til å renne over, bokstavelig talt. En mann gikk amok og knuste et toalett, noe som forårsaket store oversvømmelser, blant annet i byggets mest populære samlingssted, en liten kafé i første etasje. Kafeen er fortsatt stengt.

Fulle folk i gangene

  • Jeg har aldri vært særlig redd av meg, men nå er jeg skremt. Før var det trygt her, men nå må jeg alltid ha noen til å følge meg helt frem til døren i min egen leilighet når jeg har vært ute, sier Oddny Rye.

Hun har selv måttet ringe politiet for å ta hånd om en livløs person som ble funnet i et bøttekott med en sprøyte ved siden av seg.

— Og det har hendt at vi har funnet overstadig berusede personer liggende i gangen, sier hun.

Rye presiserer at det ikke er de som bor der som forårsaker mest uhygge.

— Men de trekker til seg elementer som skaper mye bråk og utrygghet.

— Vi vet aldri hvem som befinner seg inne i huset, og hva de kan finne på, sier hun.

Får ikke respons

Berly Pedersen er leder av beboerstyret i Håsteinsgaten. Hun sier at styret flere ganger har tatt opp problemet med eier av bygget, BBB (Bergen Bolig og Byfornyelse).

— Vi har ikke fått noen respons. Nå er det nok. Vi mener at dette må kommunen gripe fatt i, slik at eldre mennesker kan sove trygt om natten. Problemene har eksistert i flere år, men det er blitt verre den siste tiden. Vi føler oss maktesløse overfor det som skjer, sier hun.

I brevet til BBB vises det blant annet til at postkasser er brutt opp og innhold forsvunnet, at det flere ganger har vært innbrudd og hærverk på elektriske rullestoler som har stått parkert i gangene, og at koden til inngangsdøren åpenbart er kjent av «halve» Nygårdsparken. Man har liten kontroll på hvem som ferdes i huset på nattetid. Nå har man bedt om styrket Securitas-vakthold om natten.

Jeg har aldri vært særlig redd av meg, men nå er jeg skremt

Savner kafeen

Abelone (Lona) Johannessen har bodd på senteret helt siden hun var 84. Hun kom flyttende fra sitt eget hjem tvers over gaten, og har likt seg godt.

Hun er ikke den som klager mye, men innrømmer at hun savner kafeen.

— Den var et koselig samlingspunkt for oss, bortsett fra at nå står heisene også, så jeg kunne ikke ha kommet meg ned der uansett, sier hun.

Heisstansen har sammenheng med vedlikehold, ikke med hærverk.

Lona Johannessen har søkt om sykehjemsplass, men har fått avslag. Sønnen, Rolf Johannessen, er bekymret. Han besøker sin mor hver dag for å forsikre seg om at hun har det bra.

Uheldig sammenblanding

  • Det har hendt at hun har fått tvilsomme personer på døren som vil låne penger av henne. Men det jeg er mest redd for, er alle brannalarmene. Min mor er overhodet ikke i stand til å ta seg ned trappene på egen hånd. Det må finnes bedre løsninger enn dette, mener han.

Eldreboliger er det som før kaltes trygdeboliger. Beboerne får hjemmehjelp og hjemmesykepleie etter behov, men er alene størstedelen av døgnet.

Direktør Audun Øiestad i BBB bekrefter at det i den senere tid har kommet mange meldinger om problemer i Håsteinsgaten, både fra vaktselskapet og fra beboere. Han kan ikke si hvor mange totalt.

— Men situasjonen er krevende, det er det ingen tvil om. Vi ser helt klart at det ikke er noen god løsning å blande ulike beboergrupper på denne måten. Derfor har vi bedt byrådsavdeling for helse og inkludering om å finne andre og bedre løsninger, sier han.

Skal integreres

Finn Strand, direktør på byrådsavdeling for helse og inkludering i Bergen kommune, sier han ikke er kjent med den konkrete situasjonen i Håsteinsgaten.

— Vi har forholdsvis mange boliger for beboere med spesielle hjelpebehov. Målsettingen er at alle disse gruppene skal integreres i vanlige boligmiljø. Men vi må benytte den boligmassen vi allerede eier.

Han forklarer at Håsteinsgaten opprinnelig ble bygget som eldreleiligheter. Først de siste årene er deler av boligblokken tatt i bruk til boliger for beboere med spesielle behov.

— Dersom det virkelig er slik at det bor personer i Håsteinsgaten som er til stor sjenanse for naboene, må vi se om vi kan finne andre løsninger, sier han.

Har du opplevd lignende? Diskuter saken i kommentarfeltet.