— Vi har allerede på blokken kvalifiserte lærere i disse fagene, sier informasjonssjef i Levende Ord Bergen, Bjørn Olav Hammerstad.

Han understreker at menigheten er avhengig av å få godkjent sine søknader med blant annet læreplaner og eksamensrett hos Kunnskapsdepartementet, før de kan starte.

Men lykkes de med det, vil menigheten i neste omgang utvide tilbudet til undervisning i mediekunnskap og pedagogikk. Hensikten fra menighetens side er blant annet å kunne utdanne pastorer, teologer, samfunnsvitere, lærere og mediepersonell.

Ifølge Hammerstad vil man allerede fra høsten forsøke å tilby kurs innen statsvitenskap og teologi. Disse kursene vil kunne inkorporeres i en Bachelor-grad ved høyskolen på et senere tidspunkt.

— Vi har ikke skaffet oss lokaliteter ennå og det er fremdeles mye arbeid som gjenstår før vi er i mål. Men gruppen som har arbeidet konkret med høyskolen, har god fremdrift, sier Hammerstad.

— Det første året vil skolen måtte drive uten statstilskudd. Dermed vil det koste studentene en del penger og vi er derfor usikre på hvor mange elever vi vil få. Og det er mulig vi må drive noen år før vi kan tilby årsenheter og Bachelor-grad. Tempoet vil avhenge en del av økonomi og politikken til den nye regjeringen, sier Hammerstad.

Skolen til Levende Ord vil få navnet Bergen Kristne Høyskole.