HANS K. MJELVA

Etter år med naboprotester og politiske flyttevedtak, ser det nå ut til at Levende Ord flytter fra Kråkenes

Mandag tillyste menigheten en pressekonferanse for å fortelle om flytteplanene, en pressekonferanse som ble avlyst.

— Vi trodde vi hadde fått en avklaring, men prosessen er ikke i havn ennå. Vi jobber med saken, og håper at det vil bli avklart i løpet av uken, sier informasjonsansvarlig Bjørn Olav Hammerstad i Levende Ord.

Hammerstad ønsker ikke å si hvor de planlegger å flytte, men i Bergen kommune får BT bekreftet at menigheten har vært i kontakt med kommunen før jul om tre konkrete prosjekt.

— To av disse ligger i Kokstad-området, sier byggesaksjef Anne Iren Fagerbakke, som understreker at de ikke vet om menigheten ønsker å gå videre med disse.

I tillegg vurderer menigheten et industribygg i Kasperkollen, like ved dagens lokaler.

Veien til flyplassen

Det er likevel mer trolig at det er Kokstad som i fremtiden skal huse menigheten.

— Vi har hatt ulike alternativer, men vi har sagt at vi ønsker å etablere oss en eller annen plass mellom sentrum og flyplassen, sier Hammerstad.

På Kokstad er det, etter det BT erfarer, snakk om et eksisterende industribygg og en ubebygd tomt. Begge disse skal være store nok til å huse den ekspansive menigheten.

Hammerstad regner med at han kan gå ut med flytteplanene i løpet av denne uken. Menigheten ønsker å samle forsamlingssalen og de andre aktivitetene som barnehage, grunnskole og videregående skole i samme bygg.

De trenger et nytt bygg, blant annet fordi fylkesmannen har sagt nei til å drive skole i industribygget på Kråkenes. Et nytt industribygg på Kokstad kan i så måte bli like problematisk.

Kjøper menigheten en tomt, vil de derimot få større armslag, selv om det blir dyrere.

Vil ta tid

Selv om menigheten har flytteplaner, er det ikke sikkert naboene bør glede seg for tidlig. En flytting vil ta tid, sier Hammerstad.

— Virksomheten her kommer ikke til å flytte over natten, sier han. Dessuten sysler Levende Ord fortsatt med planer om et konferansesenter, som kan bli lokalisert på Kråkenes.