RUNE VALDERHAUG

Fra før har menigheten to grunnskoler, ungdomsskole, videregående skole og bibelskole med om lag 700 elever.

— Vi håper å være i gang fra høsten 2005, og vil i første omgang tilby almenlærerutdanning og bachelorgrad innen statsvitenskap, teologi og mediefag/journalistikk. Senere vil vi utvide til mastergradsnivå. Det norske universitets- og høyskolesystemet er nå under omlegging. En ny høyskole må derfor ha et studieopplegg som tilpasser seg den nye høyskolereformen, sier informasjonssjef i Levende Ord, Bjørn O. Hammerstad til Bergens Tidende.

Utdanner lærere

Hammerstad regner med at Levende Ord vil få godkjent sitt høyskoleopplegg, og få eksamensrett fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Arbeidet med studieplaner er godt i gang, og menigheten har allerede kvalifisert lærerpersonale i sine egne rekker, blant annet to med professorkompetanse. Om lag 20 andre i menigheten tar nå akademisk utdanning med tanke på å kvalifisere seg til undervisningsstillinger ved høyskolen.

Det er ikke klart hvor i Bergen høyskolen skal etableres.

— Men de nåværende lokalene våre på Kråkenes er sprengt. Så høyskolen må plasseres et annet sted, sier Hammerstad.

Markedet avgjør

— Hvor mange studenter skal det tilrettelegges for?

— Det må markedet avgjøre. Men vi regner med at en høyskole basert på de undervisningsprinsipper vi står for, vil være attraktiv både for kristne studenter og studenter uten spesiell kristen bakgrunn. Vi har heller ikke tenkt å ta opp konkurransen med andre kristne høyskoler. Vårt tilbud vil fremstå som et supplement, og tilføre høyskolesystemet noe nytt, hevder han.

— Menigheten bygger på en visjon om å utruste og være en profetisk røst. Det betyr at vi også må utdanne mennesker som får innflytelse i samfunnet. Denne visjonen er en rød tråd i hele vår virksomhet. Derfor en høyskoleplanene bare en naturlig vei å gå, sier Hammerstad.