–Vi la vedtektsprosessen til side, og drøftet situasjonen i menigheten. Vi vil jobbe med lederstrukturen, de vonde tingene en del har opplevd, samt kritikken som er kommet mot pastor Enevald Flåten. Flåten hadde også et innlegg. Det var et til dels svært åpenhjertig møte, sier Leif Jacobsen, styreleder for interimsstyret, sent i går kveld.

Krever mer demokrati

Mer demokrati og mindre detaljstyring av medlemmene har vært kravet til de nye vedtektene.

– Kun Gud kan nå vise oss veien videre. Denne erkjennelsen resulterte i glede i forsamlingen, og mesteparten av kvelden gikk med til å be for hverandre, sa Jacobsen, som sier menigheten nå må fokusere på teamarbeid.

– Den nye stillingen hovedpastor vil ha en mer strategisk og overordnet funksjon, og et team vil ta seg av den daglige delegeringen.

Flåten sykmeldt fremdeles

Pastor Flåten er for tiden sykmeldt fra uke til uke, etter lengre tids misnøye og uro.

– Dessverre kan vi ikke si noe om når han er tilbake. Du kan sammenlikne dette med en gründerbedrift, der gründeren etter hvert kan velge å stå i veien og blokkere driften, eller å trekke seg ut. Det er en smertefull prosess, men noe sånt vi opplever den på ledernivå, med Flåten, sier Jacobsen.

Ledelsen i menigheten er tidligere kritisert for å ha ønsket Enevald Flåtens kone med i styret. Etter oppryddingsprosessen vil hun ikke få plass i det nye styret.

– Styremedlemmene vil enten være fast ansatte, eller valgt av medlemmene. Fru Flåten passer ikke inn i noen av de beskrivelsene, sier Leif Jacobsen.

Knut Egil Wang