TOR KRISTIANSEN tor.kristiansen@bergens-tidende.no

— Mener utdanningsminister Trond Giske eller andre at vi har gjort noe lovstridig, vil vi rydde opp i det, forsikrer assisterende rektor Arne Øystein Lorentzen i samtale med Bergens Tidende. Han hadde stor pågang av mediene i går da det ble kjent at skolen aktivt siler elevene. Det var Statens utdanningskontor i Hordaland som under et tilsynsmøte oppdaget at det ikke var samsvar mellom skolens søknadsskjema og inntaksskjema. Fortsatt vil de ta noen uker før saken er endelig vurdert. "Sprengstoff" - Vi ble raskt klar over at det var "sprengstoff" i det vi fant. Skolen spør blant annet om elevene har fått hjelp fra PPT. Det har den ikke anledning til, påpeker assisterende utdanningsdirektør i Hordaland, Alf Pedersen. Skolen har alt ryddet opp og fjernet punktet.I loven står det klart at skolen som privat skole skal ha hele landet som inntaksområde. Den skal dessuten stå åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i tilsvarende offentlige skoler. Manglende samsvar mellom søknads- og inntaksskjema ga Statens utdanningskontor følelsen av at skolen opererer med en skjult agenda. I søknadsskjema til skolen må elevene svare på om de er bekjennende kristne. De må og fortelle om det er døpt i Den Hellige Ånd (taler i tunger). - Er det lov å spørre om dette?- Bibelen forteller om Daniel. Han hadde en sprengkraft i seg som kunne forandre en nasjon. Det er slike personer vi ser etter, sier Arne Øystein Lorentzen. En bibel ligger godt synlig på skrivebordet hans. Skolens visjon Skolen har som sin visjon å utdanne en generasjon som alltid og under alle forhold står for sannheten, Guds Ord og utbrer dette i Norge og nasjonene. I reglementet står det at eleven blir med i et skolesamfunn som består av elever og personale som er underlagt menighetens og pastorens visjoner. Dette og en rekke andre forhold må elevene skrive under på.Skolen vil og vite om de har hatt problemer i forhold til venner og lærere på andre skoler, om de vil underordne seg skolens reglement og ledelse og om de bruker tobakk, alkohol og/eller andre rusmidler. Skolen spør og om elevene tidligere har hatt faglige problemer.- I et intervju med NRK gir du inntrykk av at skolen helst ikke vil ha problemelever. Blir ikke det helt galt for en kristen skole?- Vi har tatt inn elever som tidligere hadde rusproblemer, men det er grenser for hva vi kan makte, sier Lorentzen og innrømmer at en elev med litt svake karakterer ble anbefalt å prøve noe annet. Utviste elev Ungdomsskolen ved Levende Ord måtte i fjor ta inn igjen en elev som var utvist. Skolen mente eleven hadde trukket seg frivillig. Det var slett ikke tilfelle. Foreldrene mente eleven var blitt presset ut.- Overfor NRK betegnet du problemelever som surdeig som kunne surne skolen. Skulle ikke nettopp dere vise omsorg og hjelpe disse? - Vi avviser ikke mennesker som har problemer. En av elevene sliter med dysleksi. Vi benytter PPT for å hjelpe. Menigheten satser nå på å gi bedre omsorg til elever som kommer fra andre deler av landet. De skal få en vertsfamilie, opplyser Arne Øystein Lorentzen.

Magnar Benjaminson (til høyre) trives godt ved skolen og er fornøyd med at elevene har innflytelse på opplegget. Ass. rektor Arne Øystein Lorentzen er ofte innom klasserommet.