Bergen kommune skal være representert i styret for skolen, ifølge loven om privatskoler. Men oppvekstsjefen i Fyllingsdalen bydel, Elisabeth Eggum, har ikke fått en eneste innkalling til styremøte på skolen verken i 2002 eller 2003. Tidligere fikk kommunens styrerepresentant møteinnkallingen etter styremøtene var blitt holdt.

Oppvekstsjef Elisabeth Eggum opplyser at hun i juni 2001 sendte et brev til skolen og påpekte dette. I brevet ble det også påpekt at referatene fra styremøtene som oppvekstsjefen fikk tilsendt, var mangelfulle. Eggum bad samtidig om at hun måtte få tilsendt en møteplan for styremøtene slik at det var mulig å sette av tid til styremøtene.

Møtte på ett styremøte

— Det skjedde for høsten 2001. En representant for oppvekstavdelingen møtte derfor på ett styremøte, i løpet av høsten. Siden har vi ingenting hørt fra skolen.

— Regner du med at det har vært styremøter på skolen i 2002 og 2003?

— Ja, jeg går ut fra at det er umulig å drive skolen uten at det avholdes et eller to styremøter i året.

Skoleseksjonen i Fyllingsdalen bydel har også ansvaret for den spesialpedagogiske tjenesten ved Levende Ord skoler på Bønes.

— Dette samarbeidet har alltid gått greit. Det virker som elevene til Levende ord har omtrent samme behov for spesialpedagogiske tjenester som elevene i den offentlige skolen, sier Eggum.

Beklager

Styreleder for grunnskolen til Levende Ord, Ronny Halvorsen, ønsker ikke selv å uttale seg til Bergens Tidende om saken.

I stedet velger han å la informasjonssjef Bjørn Olav Hammerstad svare på Halvorsens vegne. Han opplyser at skolen har hatt to styremøter i år. Det ene styremøtet ble avholdt 12. juni. Det andre styremøtet var 29. oktober.

-Vil følge loven

— Styret har på styremøtet 29. oktober i år beklaget at Bergen kommunes representant verken har fått fullverdige referater eller blitt innkalt til styremøte. Styret er klar over at skolen har brutt loven på dette punktet. Derfor ber styret om at Bergen kommunes representant heretter blir innkalt til alle styremøter og også får tilsendt referater, sier Hammerstad.

Han opplyser at skolen skal ha forholdt seg til et brev som ble sendt fra skoleadministrasjonen i Bergen kommune for to år siden, hvor det ble opplyst at kommunen ikke ønsket å bli innkalt til styremøte, og heller ikke ønsket referat fra møtet.

— Oppvekstsjefen i Fyllingsdalen sier hun påpekte at skolen ikke sendte henne innkalling til styremøter allerede i 2001 Hvorfor har ikke styret forholdet seg til hennes henvendelse?

— Det vet jeg ikke.

— Hva er årsaken til at styret ikke har funnet det nødvendig å ta opp forholdet til Bergen kommune tidligere?

— Det kan jeg ikke svare på. Men vi har nå erkjent at vi må følge skoleloven. Derfor har vi i styrevedtaket sterkt beklaget det som har skjedd, sier Halvorsen.

Forundret

Oppvekstsjef Eggum stiller seg undrende til denne forklaringen.

— Jeg har aldri skrevet noe brev om at kommunen ikke ønsket å bli innkalt til styremøtene. Snarere tvert imot. Jeg har påpekt det motsatte, understreker hun.

I byrådsavdelingen for oppvekst i Bergen kommune, får Bergens Tidende opplyst at ingen der kjenner til at det er sendt noe brev om at det skulle være unødvendig å innkalle kommunens representant. Der blir det opplyst at det er bydelsadministrasjonene i de enkelte bydeler som forholder seg til den enkelte skole. Derfor har det aldri vært noen korrespondanse mellom Levende Ord og sentraladministrasjonen om styrerepresentasjonen til Bergen kommune.