HANS K. MJELVA

Selv om Levende Ord nå har inngått avtale om et nytt og større forsamlingslokale på Kråkenes, risikerer de å måtte redusere aktiviteten frem til det står ferdig om to-tre år.

Uten godkjenning

Årsaken er at bygget de holder til i ikke er godkjent for det omfanget av aktivitet de holder på med.

— Det er godkjent inntil et visst volum, men ikke i det omfanget de driver i dag. Når det gjelder grunnskolen er mesteparten i orden, sier byråd for byutvikling Lisbeth Iversen.

Iversen sier de skal ta stilling til saken før vinterferien, det vil si i neste uke.

— Da vil vi kunne si hvilke rom og deler av bygget som kan brukes og ikke. Det kan bety at de må redusere omfanget av møter og flytte noe ut, sier hun.

Det at menigheten nå kan slå i bordet med en konkret avtale om flytting om to-tre år vil ikke innvirke på beslutningen, ifølge Iversen.

Ulovlig bruk

Levende Ord har helt siden 1999 drevet i strid med politisk reguleringsvedtak, i bygget som da var regulert til lager og butikk. I 2000 stadfestet Fylkesmannen vedtaket til bygningsrådet, etter at menigheten hadde klaget.

Menigheten fortsatte likevel den ulovlige bruken, og byrådet vedtok i januar 2001 en mulkt på 5000 kroner uken.Levende Ord klaget vedtaket inn for fylkesmannen, som ga menigheten en frist til utgangen av 2003 til å ordne opp i forholdet. Den raskt voksende menigheten har jobbet med å finne nye lokaler for virksomheten sin, men først i går kunne de slå i bordet med en konkret leieavtalt for et planlagt kurs- og konferansesenter i Casperkollen.