— Århus skal bli vårt brohode mot Europa. Vår strategi er å kunne utdanne kristne ledere som kan plante nye menigheter og annen virksomhet over hele verden. Dette arbeidet skal ledes fra tre internasjonale baser - i Århus, Bangkok i Thailand og Nairobi i Kenya. I hver av disse byene skal vi utdanne ledere, som igjen kan dra ut i sine respektive verdensdeler med budskapet om Jesus. I Århus skal vi utdanne ledere med tanke på å etablere nye menigheter i en rekke europeiske land, sier ungdomspastor i Levende Ord, Tor Håkon Eggen til Bergens Tidende.

120 studenter

I Århus etablerer Levende Ord også en egen menighet i løpet av høsten. Den blir en direkte avlegger av modermenigheten på Kråkenes i Bergen. På tomten, som er kjøpt for ca 2,5 millioner danske kroner, skal man i første omgang bygge et kristent høyskolesenter med internatplass for 120 studenter. Men i skolens auditorium får man kapasitet til 380 mennesker. Skolesenteret blir også base for den nye menigheten. Målet er at denne menigheten kan vokse raskt og bli like stor som Levende Ord i Bergen. Etter hvert skal man også bygge egen kirke på tomten i Århus.

Levende Ords etablering er de siste ukene blitt viet stor oppmerksomhet i danske medier. I pinsen i år sendte man folk fra Bergen for å dra i gang arbeidet, og for få uker siden var 150 ungdommer fra Levende Ord i byen for å evangelisere og skape blest om den nye menigheten. De 150 ungdommene besøkte også tomten, rakk hendene i været og bad for storsatsingen i Danmarks nest største by.

Stor pågang

— Vi har svært stor pågang fra mennesker over hele verden som vil gå på bibelskole og ta kristen lederutdanning hos Levende Ord. Men i Bergen sliter vi med plassproblemer, og har derfor ikke kapasitet til å utdanne et stort antall fremtidige kristne ledere og pastorer ved vårt skolesenter på Kråkenes. Derfor satser vi i stedet på å bygge opp en mer spesifikk lederutdanning i hver av verdensdelene Europa, Afrika og Asia. Vår strategi er å kunne etablere 50 nye menigheter i løpet av kort tid. Det nye skolesenteret er et ledd i denne strategien, sier Eggen.

Han legger til at etableringen av skolesenteret i Danmark blir langt billigere enn om man skulle ha kjøpt tomt og gjort en tilsvarende utbygging i Bergen.

— For det første er Århus lettere tilgjengelig enn Bergen rent geografisk. Det er billigere å reise dit fra de aller fleste steder i Europa. Dessuten har Danmark en mye bedre privatskolelovgivning enn Norge. En godkjent institusjon på høyskolenivå får langt høyere statsstøtte i Danmark. Det betyr mye for oss rent økonomisk, sier Eggen.

23 millioner

Levende Ord har budsjettert med at det vil koste 23 millioner kroner å få reist selve skolesenteret. Men denne prisen forutsetter at store deler av arbeidet blir gjort på dugnad.

Den nye høyskolen skal ledes direkte fra hovedsenteret i Bergen. Levende Ord vil selv sende ut medarbeidere som skal bygge opp og lede skolesentrene både i Århus, Bangkok og Nairobi. Den nye menigheten i Århus, vil også få fødselshjelp fra Bergen. Men målet er at den raskt kan vokse til å bli en selvstendig menighet med lokalt dansk lederskap, men med nære forbindelser til Kråkenes.

— Vi har store ressurser i Bergen, som kan stilles til disposisjon ved slike nysatsinger i utlandet. Men Levende Ord skal ikke bli noe eget kirkesamfunn. Vi skal gi fødselshjelp og bygge opp selvstendige menigheter med sin egen lokale ledelse, sier Eggen.

BER FOR TOMTEN: Unge fra Levende Ord i Bergen var nylig i Århus. Da samlet man seg på tomten og bad for det nye skolesenteret som skal bygges.