Hundrevis av mennesker strømmet til medlemsmøtet i Levende Ord på Kråkenes i går kveld. Fra scenen ble det fremført lovsang, mens plaststolene i storsalen gradvis ble fylt opp:

«Hvor enn du meg leder/Vil jeg følge deg» sang medlemmene — men det var ikke Enevald Flåten de sang om. Frustrasjonen med pastorens lederstil og den toppstyrte organisasjonen har utløst et lite opprør i menigheten.

BT kastet ut

På møtet i går fikk medlemmene presentert forslaget til nye vedtekter som de par hundre i ledergruppen diskuterte seg frem til kvelden før. Men før de kom så langt ble BTs utsendte og andre ikke-medlemmer bedt om å forlate lokalet.

— Dette er et medlemsmøte. Vanligvis er våre møter åpne for alle, men ikke akkurat dette, forklarte informasjonsansvarlig Martin Smith-Garsen.

Vedtektsforslaget ble lagt ut på menighetens nettsider samtidig med at møtet startet. Dette er noen av de viktigste nye punktene:

— Det skal avholdes generalforsamling en gang i året.

— Enevald Flåten er menighetens seniorpastor. Men vedtektene slår også fast en prosedyre «dersom en situasjon skulle oppstå som gjør det aktuelt å utnevne ny seniorpastor». Da skal styret velge og generalforsamlingen godkjenne.

— Styret utvides fra dagens fem medlemmer til «minst syv». På møtet ble det foreslått et interimsstyre på elleve personer, hvorav fire menighetsmedlemmer og syv ansatte. Tidligere var alle styremedlemmene ansatte.

— Det etableres et rådgivende forum med representanter utenfor menigheten «for å kvalitetssikre de ulike arbeidsgrener». Rådsmedlemmene utpekes av seniorpastor etter konsultasjon med styret. Forumet skal samles en gang i året eller ved behov.

- Trenger ikke være kristne

Ifølge informasjonssjef Bjørn Olav Hammerstad er det ikke et krav at medlemmene i det rådgivende forumet er kristne.

— Vi trenger veiledning på områder som for eksempel økonomi og markedsføring. Man kan selvfølgelig være flink til dette uten å være kristen, sier informasjonssjefen, som understreker at organet ikke skal ha ansvar i menigheten.

Nå har medlemmene 14 dager på seg til å gi skriftlig tilbakemelding på forslagene. På hjemmesiden oppfordres de til å sende e-post med sitt syn. De endelige vedtektene må vedtas med tre fjerdedelers flertall på menighetsmøtet 14. mars.

I tillegg har ledelsen bestemt seg for å kutte stillinger. De største kuttene kommer i mediaavdelingen, der fem må gå.

- Fysisk og psykisk knekk

Enevald Flåten befinner seg for tiden på hytten i Øystese. Det er ikke klart når han vil komme tilbake som pastor.

— Han er ikke sengeliggende, men har fått en knekk både fysisk og psykisk. Det er opp til legen å bestemme når han er klar for å jobbe igjen, sier Hammerstad.

— Men Enevald Flåten er ikke en mann som har for vane å være lenge sykemeldt, legger han til.

— Mange føler en viss glede over at vi setter ord på en del ting som vi ikke har snakket så mye om før. Dette gjelder både spørsmål om lederstruktur og teologi. Det at vi våger å snakke om dette offentlig er et stort skritt i riktig retning, sier informasjonssjefen.

FRED IVAR KLEMETSEN