— Jeg synes det er prinsipielt uheldig om Levende Ord i tre nye år gjør ulovlig bruk av lokalene, sier Arne Jakobsen (A). Til neste møte i komité for miljø og byutvikling ønsker Jakobsen å vite om byråd Lisbeth Iversen sier ja til menighetens forespørsel.

Striden om Levende Ords etablering på Øvre Kråkenes har vært langvarig. Konflikter med naboer og kommunen gikk igjen på slutten av 90-tallet. Konflikten kulminerte med at menigheten i 1999 ikke fikk lov å bruke deler av bygningen til kafeteria og bokutsalg, fordi bygningen var regulert til butikk/lager. Vedtaket ble gjort av det daværende bygningsrådet.

Menigheten klaget til fylkesmannen, som i mai 2000 stadfestet vedtaket. Menigheten fortsatte likevel den ulovlige bruken, og byrådet vedtok i januar 2001 en mulkt på 5000 kroner uken.

Levende Ord klaget vedtaket inn for fylkesmannen, som ga menigheten en frist til utgangen av 2003 til å ordne opp i forholdet. Menigheten har jobbet med å finne nye lokaler for virksomheten sin. Men planene ble det ingenting av, og fortsatt brukes lokalene på Kråkenes i strid med reguleringsplanen.

Informasjonssjef Bjørn Olav Hammerstad sier alternativene Levende Ord har arbeidet med foreløpig ikke er kommet i mål.

— Vi har hele tiden hatt i tankene at det kunne være bra med et konferansesenter med en møtesal som kan romme 3000 personer.

— Kan dere komme til å drive videre på Kråkenes?

— Med den veksten vi har er det bare et spørsmål før vi må omvikle driften. Det kan komme til å bety at skolen fortsetter på Kråkenes, men at resten av aktivitetene flytter til et nytt sted. Men vi har ikke bestemt oss for noen løsning, understreker Hammerstad.

— Kan du love at dere om tre år er på plass i nye lokaler?

— I løpet av tre år vil vi vite hvor vi skal, og være kommet langt med realiseringen. Jeg vil for øvrig understreke at dialogen med kommunen har vært god de siste årene, og at vi felles jobber for en god løsning.