Nylige funn av ben og redskaper ved foten av Uralfjellene i Russland, gir liv til en ny tanke om at neandertalerne faktisk kan ha levd i mye kaldere områder enn man tidligere trodde, skriver universitetet på sine nettsider.

Professorene Jan Mangerud og John Inge Svendsen ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen, også tilknyttet UNI Bjerknes, har begge vært med på forskningen og de nye funnene.

— Hittil har man antatt at neandertalerne bodde så langt nord som Nederland, forteller Mangerud til bt.no.

For kaldt?

En av teoriene om hvorfor neandertalerne ikke har oppholdt seg i kaldere områder, har vært nettopp temperaturen. I dag kan det bli opptil 40 kuldegrader ved Barentshavet, og for rundt 30.000 år siden var det enda kaldere.

— Det kan ha vært rundt 50-60 kuldegrader om vinteren der. I nåtiden er det jo heller ingen steder i verden som er så kalde som disse områdene, sier professoren.

Neandertalerne liknet mye på det moderne mennesket, og hadde stort sett den samme mengden hår på kroppen som vi har i dag. Gunnen til at de overlevde ekstremkulden var bekledningen.

— De brukte skinnklær, slik eskimoene fortsatt gjør i dag, forteller Mangerud.

Han er litt skeptisk til de tidligere kuldeteoriene, og forteller at det var permafrost også så langt sør som i Tyskland på den tiden.

Tung kost

Foreløpig er det ikke funnet ben etter neandertalere i Nord-Russland. Det som er funnet, er redskaper typiske for neandertalerne, i tillegg til ben fra dyrekadavre. Redskapene har blant annet blitt brukt til å skjære opp mammut, som var en vanlig del av neandertalernes kraftige kost.

I tillegg til mammut, spiste neandertalerne også dyr som ullhåret nesehorn, reinsdyr, bison og ulv, alle store og potensielt livsfarlige dyr å legge seg ut med. Et påtrenge spørsmål for mange blir da hvordan det var mulig å legge ned så enorme dyr. Drepte de dem eller spiste de bare kadavre de kom over?

Kreative fangstmetoder

Mangerud har en teori:

— I området rundt de nye funnene er det en bratt fjellskrent på rundt 60 meter. Indianerne brukte en metode hvor de jagde bison utfor slike fjellskrenter for å ta dem av dage. I tillegg hadde neandertalerne spydliknende redskaper som de kan ha brukt.

Spørsmålet om det virkelig er neandertalere som har husert ved Barentshavet eller ikke, er fortsatt ikke helt besvart. Noen arkeologer spekulerer i om ikke også tidlig moderne mennesker har brukt slike primitive redskaper.

For Mangerud er det personlig også en stor opplevelse å være med på oppdagelser som denne.

— Dette er helt fantastisk og revolusjonerende.

HENRYKT: Professor Jan Mangerud holder opp et lårben fra et ullhåret nesehorn.
UIB