JOHN LINDEBOTTEN

Datatilsynet har gitt Vegdirektoratet frist til 16. april med å forklare hvordan de som vil kjøre anonymt gjennom bomringen kan gjøre det på en enkel og grei måte.

— Vi ser ingen store skjær i sjøen for å få løst dette på en fornuftig måte, sier prosjektleder for Autopass i Vegdirektoratet, Jacob Trondsen, til Bergens Tidende.

Ville hatt myntautomat

Datatilsynet var i utgangspunktet skeptisk til innføringen av et helautomatisk Autopass-system, der alle som passerer blir registrert på data. Opprinnelig var det meningen at alle bomstasjonene rundt Bergen skulle ha myntautomat i et eget kjørefelt. Det tilfredsstiller fullt ut Datatilsynets krav til anonymitet. Men da det ble utviklet teknologi for automatisk registrering også av biler uten elektronisk brikke, falt Statens vegvesen for den løsningen. En viktig grunn til det var at man slapp i bygge det ekstra kjørefeltet for dem som måtte stoppe og betale, og i tillegg oppnådde man bedre flyt i trafikken.

Det er likevel mulig å passere anonymt gjennom bomringen ved kjøp av en «anonym» brikke, men Datatilsynet mener at informasjonen om dette er altfor dårlig. I tillegg mener tilsynet at brikken koster for mye. Særlig pekes det på at tilfeldige reisende, eller de som er innom bare på en ferietur, må kjøpe en brikke med 30 passeringer.

Problemer må løses

I Vegdirektoratet er man av den oppfatning at de som passerer anonymt, ikke bør få rabatt.

— Det ville fungere på samme måte som om vi hadde hatt myntautomat. Ved myntpåkast gis det jo ikke rabatt, påpeker Jacob Trondsen.

Han forsikrer likevel at det skal bli mulig for bilførere med anonym brikke å oppnå rabatt.

— Men der er en del problemer som må løses. Det går på prosedyrer og noe praktiske detaljer. Vi ser jo muligheten for at det kan jukses med anonyme brikker, ved at en slik brikke kan overføres til et kjøretøy den ikke skal brukes på, sier Jacob Trondsen.

Bro- og tunnelselskapet i Bergen, som driver Autopass-ordningen, har ingen problemer i forhold til Datatilsynets krav.

Utfører et oppdrag

— Vi er glade for at Datatilsynet i sin rapport om Autopass-ordningen slår fast at vår håndtering av datamaterialet er tilfredsstillende, ja faktisk noe av det bedre de har sett, sier administrerende direktør Tore Skulstad til BT.

— Vi utfører bare et oppdrag der alle krav er formulert og spesifisert av Vegdirektoratet, sier Tore Skulstad.