Han gikk fra å bruke mye av sin fritid på politikk, til å bruke all sin fritid på politikk i etterkant av terrorangrepet.

— Jeg mener det samme som før og jobber for de samme sakene, men jeg er nok blitt enda mer engasjert etter det som skjedde. For meg ble politikken enda mer viktig, sier 24 år gamle Eigil Knutsen, som overlevde angrepet for to år siden. Han ble reddet av turister i båt fem minutter før massemorderen ble tatt.

Stortingsplass i sikte

Knutsen er en av i alt seks overlevende fra Utøya som kan komme på Stortinget til høsten. Han mener det i etterkant av 22. juli er blitt lettere å få slippe til i den offentlige debatten som ung politiker.

— Unge mennesker som bruker store deler av fritiden sin på politikk har fått mer respekt enn tidligere. Vi blir oftere tatt med i de offentligere debattene, og både media og folk flest er mer opptatt av hva vi mener, sier Knutsen.

AUF-leder Eskil Pedersen sa tidligere i et intervju at ungdomspolitikere som har vært på Utøya har en verdifull, smertefull ballast. Knutsen klarer ikke helt å se at ballasten er verdifull, men at det har gjort noe med ham som politiker er han ikke i tvil om.

- Mitt engasjement har aldri vært større, sier Knutsen.

450 AUF-ere i Bergen

Helt siden terrorangrepet har antall medlemmer i partiet økt, og per i dag har AUF i Bergen 450 medlemmer. Det er like mange medlemmer som hele Hordaland hadde før sommeren for to år siden. Knutsen mener interessen for ungdomspolitikk er stadig økende.

— Nå må vi booke konferanserom på hoteller når vi skal ha møter, fordi partikontoret ikke alltid er stort nok. Det er en god utvikling. Jeg tror tragedien var en vekker med tanke på hvor mye tid og krefter unge mennesker bruker på politikk, og på hvor viktig det er at de deltar i sin egen fremtid, sier Knutsen.

Knutsen er i dag på en femteplass på Ap sin liste. I inneværende periode har AP fem plasser på Stortinget, men Knutsen vet at han må jobbe ekstra hardt denne valgkampen for at partiet skal få et femte mandat.

Usikker plass

— Jeg tror det er viktig at unge politikere får slippe til, fordi vi er fremtidens beslutningstakere. For meg som er spesielt opptatt av skolepolitikk, er det heller ikke så lenge siden jeg selv satt på skolebenken. Det var de samme tingene vi var opptatt av da som nå. Vi må ha bedre skolebygg, flere lærere og flinkere lærere. Og vi må begynne det pedagogiske arbeidet tidlig, allerede i barnehagen, sier han.

Her ønsker han flere pedagoger, og bruk av matte i lek så tidlig som mulig. Dette tror han kan føre til at norske barn er bedre rustet til første klasse, og dermed videre utdanningsløp.

Drømmen er å sitte i utdanningskomiteen, og få jobbe med disse temaene daglig.

— Jeg tror jeg har en god sjanse til å få en plass, men jeg må jobbe knallhardt. Nå gleder jeg meg bare til fellesferien er over, slik at den politiske debatten blir satt litt mer på dagsordenen, sier Knutsen og smiler.

Etter ferien venter skolebesøk til videregående skoler i Hordaland. Her er målet blant annet er å sikre god valgdeltakelse.

Først og fremst politiker

— Vi opplever at ungdommene er engasjerte og opptatt av politikk som angår dem, men vi må snakke til dem på en enkel og forståelig måte. Når vi klager på lav valgdeltakelse, kan vi politikere takke oss selv. Det kan man bare se på den debatten som er gått de siste ukene om språket i politikken. Her må vi alle skjerpe oss, sier Knutsen.

24-åringen har vært opptatt av ikke å bli stemplet som en «Utøya-overlevende» i media. Derfor har han holdt en lav profil når de kommer til å snakke om det som skjedde de timene på Utøya.

— Det var et bevisst valg jeg tok tidlig. Jeg vil først og fremst bli sett på som en god politiker som jobber knallhardt, uavhengig av den opplevelsen, sier han.

Opplevelsene fra 22. juli vil likevel aldri bli glemt. Datoen blir aldri en vanlig hverdag i kalenderen.

— Jeg har ikke bestemt meg for hva jeg skal gjøre i år, men det er en dag som er svært spesiell, og som nok alltid vil være spesiell for meg, sier Knutsen.