Mens legene på Haukeland universitetssykehus fortsatte kampen for å berge livet til den tre år gamle jenten i går, var dagmammaen som passet treåringen i sitt første avhør hos politiet i Fana.

Her forklarte hun om marerittet som ble til virkelighet mandag ettermiddag. Hennes eget barn, de to tvillingene og en gutt lekte utenfor huset. I et uoppmerksomt øyeblikk har tvillingene stukket av.

— Dagmammaen oppdaget at de to treåringene var borte, og satte umiddelbart i gang med å lete etter jentene, forteller lensmann Norvald Visnes ved Fana politistasjon til BT.

Hoppet i vannet

I avhøret forklarte kvinnen hvordan hun og hennes mann la ut på leting etter jentene, og hva som møtte henne på svaberget, hvor treåringen trolig har falt uti.

— Det var dagmammaen selv som hoppet i vannet og fikk jenten på land. Sammen med sin mann startet hun gjenopplivning umiddelbart, forteller Visnes.

På svaberget ble tvillingsøsteren og to andre barn vitne til den dramatiske episoden. Fra politiet ble varslet gikk det bare fem minutter før den første patruljen var på stedet.

— Det er ingen som har sett at jenten falt uti vannet. Vi kan derfor ikke si hvor lenge hun har ligget under vann, forteller Visnes.

Flere hundre meter

Fra boligen til dagmammaen og til stedet hvor ulykken skjedde er det flere hundre meter. Hvor lenge barna har vært utenfor dagmammaens kontroll, har heller ikke kommet frem.

— Vi skal avhøre flere vitner, blant annet personer som møtte dagmammaen mens hun lette. Det vil forhåpentlig kunne gi oss mer presise tidspunkt, sier Visnes.

Hvorfor barna la ut på turen, er det ingen som har kunnet gi svar på så langt. De skal ikke være kjent i området.

— Dette har ikke vært et sted hvor dagmammaen og barna har gått tidligere, sier Visnes.

Han understreker at etterforskningen som politiet nå bedriver, ikke er et ledd i en straffeprosess mot noen.

— Politiet er først og fremst ute etter å skaffe seg oversikt over hva som har skjedd. Slik denne saken fremstår nå, så er dette en tragedie for alle parter. Vi ser ingen grunn til at noen skal straffes, sier Visnes.

Både politi og redningsmannskaper, og de involverte familier, har fått tilbud om oppfølging og medisinsk hjelp.

— Våre folk har vært på jobb i dag som normalt. De har fått den hjelp de har bedt om, etter den svært dramatiske opplevelsen de var vitne til, sier Visnes.

LEKTE: Leker etter fire små barn vitner om den tragiske ulykken ved Nordåsvannet mandag ettermiddag. <p/>FOTO: ARNE NILSEN