— De rodde hver sin plastbåt og kom fra hverandre. Da den ene kom inn til land og meldte fra, sendte vi ut sjøredningskorpset for å lete. Sånn går det når den ene ror raskere enn den andre, sier Ben Wikøren, redningsleder ved Hovedredningssentralen til bt.no

Det var utenfor Brekkestranda i Gulen kommune de tyske kameratene i 60-70-årene kom fra hverandre.

— Den ene ble tatt av strømmen og ført over fjorden til Lavik. Der fikk han hjelp og ble tauet tilbake av en snekke, opplyser operasjonsleder Per Stiegler.