Meldingen som ble ringt inn til politiets nødnummer klokken halv fire i går ettermiddag var dramatisk: En medarbeider på et oppdrettsanlegg nedenfor Rødsliane, like vest for Lønningdal i Os, hadde sett et menneske stå utenfor autovernet på kanten av et loddrett stup.

Samtidig hadde han hørt en kvinne og en mann krangle høylytt.

— Hopp, for ... ropte mannen. Like etter smalt det i en bildør og en bil forsvant.

På dette strekket slynger fylkesveien seg på en smal hylle med fjorden vel 50 meter stupbratt nedenfor.

— Vi valgte å rykke ut. Dette handler også om å utelukke at noen blir liggende hjelpeløse nede i uren et sted, sier politibetjent Audun Hadler-Olsen ved Os lensmannskontor.

Sammen med politiet rykket ambulanser, brannvesenet og Luftambulansen ut til Rødsliane. Om lag 15-20 mennesker var involvert i aksjonen, som omfattet både helikoptersøk, dykkere, båter og fjellklatrere.

Like før klokken 18 ble den strabasiøse leteaksjonen avsluttet - uten funn.

UTFOR STUPET? Skadestedsleder Audun Hadler-Olsen leder mannskapene som søker i bratthenget.
FOTO: KNUT STRAND