Grafikken speglar delvis at det i åra fram til 2005 vart satsa på å få fleire på attføring i staden for at dei skulle bli uføretrygda.

Men frå 2005 speglar grafikken at større og større grupper no nyt godt av den heite arbeidsmarknaden.

I høve til for fem år sidan er tilstanden som natt og dag.

— For fem år sidan var det neste håplaust å få folk over 50 i attføring ut i jobb, seier Solheimsnes.