Svein Olsen (63) har over 22 år bak seg som parkeringsvakt i Måløy. Han går sine daglege rundar, og det hender bilistane skvett litt når dei ser han nærme seg. Normalt vankar det smått med smil og takk når Olsen smett plastkonvolutten under viskarbladet. Men ikkje slik i desse adventstider.

— Sjå her, seier han og viser oss arket med dagens gåveplan.

— Det blir ein fin hummar på den som står der borte.

Øvst på arket står at klokka 11.15 skal bilen på første p-plass etter automat nummer seks ved Sparebanken tildelast ein hummar. Sjølvsagt på vilkår av at avgifta er betalt. Alternativt går hummaren til bilen på neste plass, om den første er ledig.

- Heilt genialt!

På plassen etter automat nummer seks står ei svart stasjonsvogn. Eigar Johan Gotteberg er i møte i banklokala innanfor. Han har registrert at noko skjer ute på fortauet, men forstår ikkje kvifor parkeringsvakta konsentrerer seg om hans bil. Avgifta er jo betalt og alt i orden.

— Versågod, ein hummar til deg. Rundt kiloen, vil eg tru, seier parkeringsvakt Olsen og rekkjer fram krepsdyret. Ein lettare forfjamsa Gotteberg tek imot, og får seg forklart bakgrunnen.

— Heilt genialt! Eg har aldri opplevd liknande. Middagen er sikra, seier bileigaren, som eigentleg ikkje er veldig begeistra for avgiftsparkeringa i Måløy. Men truleg litt mildare stemt mot ordninga etter dette.

Kaos i vente?

Eigaren av bilen på plassen ved sidan av kjem også ut, skundar seg og kjøper billett og plasserer den bak frontruta. Best å vere på den sikre ida.

Men p-vakt Olsen har andre ting å tenkje på. Han har to sider røykelaks som skal delast ut i dag, og ligg litt etter skjema. Det er på andre sida av byen. Han skundar seg avgarde for å sjå om det står bilar på vinnarplassane. På vegen rekk han å kjefte på ein ung varebilførar som har stansa framfor Narvesen. Dei er på førenamn.

— Du kan jo ikkje stå der! Det kan komme varelevering når som helst, og då er det totalt kaos med ein gong!

Mest kjeft å få

Så Olsen har kontroll. Han veit som regel kven som eig bilane. Men det har ikkje alltid vore like lett å handheve parkeringsreglementet i ein småby som Måløy.

— Kjeftbruk og trugsmål må ein nesten rekne med i denne jobben, meiner Olsen.

Ikkje har det vore like lett å ta seg ein kveld ute på fritida, heller. Men folk roar seg som regel når Olsen ber dei komme med klagen i kontortida.

— Usaklegheitene går inn det eine øret og ut det andre. Kan jo ikkje ta meg nær av slikt.

Billegast i landet?

Olsen er blitt 63, og skal snart trappe ned. Han har fått ein yngre kollega som skal ta meir og meir over.

— Du veit, før avgiftsparkeringa var det tilstandar her. Fiskarane kom kjørande og parkerte på gangfelt og fortau. Så drog dei til sjøs i fem-seks veker, mens bilane berre stod der.

I starten, det var den tøffaste tida for ei p-vakt. Før folk hadde blitt vande til å måtte betale.

— Sidan starten har det blitt ordna forhold på parkeringa her i Måløy. Vi har opparbeidd 192 merka plassar sidan den gongen, og det er som regel god rullering og ledig plass. Og så er vi landets billegaste. Fem kroner timen, slå den, gliser Olsen.

IKKJE BERRE DÅRLEG NYTT: Konvolutten i plast frå p-vakt Svein Olsen betyr normalt dårleg nytt. Men ikkje alltid no i desember. Eigaren av denne bilen kan eksempelvis innkassere ei røykt lakseside
ØYSTEIN TORHEIM