• En gassdrevet ferge i aluminium kan være løsningen som redder Halhjem i Os fra et dramatisk inngrep i landskapet.

JOHN LINDEBOTTEN

Det mener Svein Kjelstrup Olsen, som arbeider iherdig for å avverge at hele Langneset på Halhjem i Os blir sprengt vekk, flatet ut og omgjort til oppstillingsplass og fergekai for gjennomgangstrafikken på Kyststamveien.

Fjellstrand AS i Kvam presenterer Ferrycat 180, som er en forlenget utgave av Ferrycat 120, som i dag går i trafikk mellom Stavanger og Tau.

Ferrycat er en katamaran som er 100 meter lang, 21 meter bred og kan ta 180 biler. Den skal drives med gass, på samme måte som de planlagte stålfergene på én kjøl.

Forskjellen er at stålfergene er planlagt for 230 biler. Til gjengjeld er de så lange at hele landskapet ved Halhjem fergekai må bygges om for å få plass til dem.

— Fergene fra Fjellstrand kan benytte dagens fergekaier, kanskje med noen mindre modifikasjoner. De har propeller i hvert hjørne og er derfor lette å manøvrere i det trange farvannet inn og ut fra Halhjem, fremholder Svein Kjelstrup Olsen. Han har fritidsbolig i området, og tilstår åpent at det har utløst hans sterke engasjement i saken.

— Tre ferger av typen Ferrycat 180 vil kunne ta unna trafikken mellom Halhjem og Sandvikvåg med god margin i mange år fremover, sier administrerende direktør Sverre O. Arnesen i Fjellstrand AS til Bergens Tidende.

— Det er også grunn til å tro at våre ferger vil være billigere i drift enn stålfergene. Våre aluminiumsferger vil være bygget for gassdrift, som stålfergene, men de vil være mye lettere og klare samme farten som de andre med mindre maskinkraft, legger han til.

— Hvordan har interessen vært hos fergeselskapene som konkurrerer om å få anbudet på Halhjem-Sandvikvåg?

— Interessen har vært upåklagelig. Men det blir tøft å ha ferdig fem ferger til levering innen januar 2007, slik Vegdirektoratet legger opp til. Det tror jeg også gjelder for stålfergene. Dessuten kan det ikke være fornuftig å sette fem prototyper i drift samtidig, sier Sverre O. Arnesen.

SPARER LANDSKAPET: Langneset til høyre for fergekaien på Halhjem må sprenges flatt for å gi plass til nye, gassdrevne stålferger i sambandet Halhjem-Sandvikvåg. Svein Kjelstrup Olsen er overbevist om at aluminiumsferger fra Fjellstrand kan benytte dagens fergekai.
LETT OG SMIDIG: Ferrycat 180 er en katamaran som er lett å manøvrere, som tar mye mindre plass en stålfergene, men som likevel kan ta unna trafikken langt inn i fremtiden, mener ledelsen ved Fjellstrand AS.