I februar lanserte Helse Bergen ei ordning som gjer det mogleg å få testutstyr sendt heim, slik at ein ikkje treng å gå på klinikken for å ta sjekka om ein er smitta av klamydia.

Ti prosent smitta

Fram til november i år hadde 1224 personar tinga prøveutstyr frå Poliklinikk for seksuelt overførte infeksjonar ved Haukeland Universitetssjukehus.

Av dei som har fått tilsendt testutstyr, er det vel halvparten som har sendt tilbake prøvene.

— Vi har fått inn resultat frå 445 kvinner og 182 menn. Av dei er 10 prosent av dei mannlege prøvene positive, medan 4,5 prosent av dei kvinnelege prøvene er positive. Dette viser at når menn først testar seg så har dei ein god grunn til det. Vi hadde håpa fleire menn hadde testa seg med heimetesten, men det er typisk at kvinner og på dette området er dei som tar mest ansvar, seier seksjonsoverlege Turid Thune i Helse Bergen.

- Skuldar på dama

Ein reknar med at klamydiasmitte er jamt fordelt mellom kvinner og menn. Den mest vanlege klamydiaalderen er under 25 år.

- Kvifor trur du menn vegrar seg for å testa seg?

— Kvinner generelt oppsøkjer lege oftare enn menn. Unge menn sender ofte dama for å ta klamydiatesten. Det unge kvinner fortel til oss er at «typen» har sagt: «No svir eg, så då får du testa deg». Når kvinna så har testa seg og har klamydia, så kan det vera mannen gjer det og, seier Thune.

Ho seier og at det er typisk at menn skulder på at dama har smitta dei, medan kvinner tenkjer at no har eg smitta han og må testa meg.

Ny partner = test

— Kor lett er det å verta smitta med klamydia?

— Det er ganske lett, men ein må ha seksuell kontakt. Utvendig kontakt kan vere nok, men ein blir ikkje smitta ved å vere «nett bortpå». Alle unge menneske som har ubeskytta sex med ein ny partnar bør testa seg, seier overlegen .

Menn kan få utflod frå urinrøret, hyppig vannlatning og betennelse i bitestikkelen. Eit problem med klamydia er at dei fleste ikkje merkar symptom på at dei er smitta. Difor finn du berre ut om du er smitta og er smitteberar om du testar deg.

Til ei kvar tid har om lag ein av tjue seksuelt aktive unge klamydia. Dersom infeksjonen ikkje vert behandla, kan den føra til at kvinner får problem med å bli gravide.

Enkel test

Testen du kan gjera heime er veldig enkelt. Menn sender inn ein urinprøve og kvinner tar ein prøve frå skjeden.

Prøven vert så send inn til klinikken. Prøveutstyret er gratis. Prøven kan sendast inn eller leverast på poliklinikken. Dersom klamydia blir påvist, må pasienten møte til behandling og smittesporing anten på poliklinikken eller hos fastlegen.

Vanleg behandling er ein antibiotikakur der du må ta ein tablett to gonger om dagen i ei veke. Ei veke etter behandlinga har starta, blir ein rekna som smittefri.

Her kan du bestille prøveutstyr.

Ansvarslause vestlendinger?

I Norge var det i fjor 71.000 menn og 177.000 kvinner som tok klamydiatesten. Av mennene var 10.9 prosent smitta, medan 6.9 prosent av kvinner som testa seg hadde klamydia.

I Oslo ha heimetesten vore i bruk i fleire år, og der har dei heile tida hatt ein høgare prosent av menn som har testa seg.

- Kvifor er menn i Bergen meir ansvarlause?

— Vi veit ikkje kvifor unge menn i Hordaland er meir ansvarslause enn østlendingane. No håper vi dei tar ansvar og nyttar seg av tilbodet dei har på nettet eller andre stader, seier Thune.

GJER DET ENKELT: Seksjonsoverlege Turid Thune vil at fleire testar seg for klamydia. Dei tilbyr heimetesting for å gjera det enkelt, men framleis testar for få menn seg på Vestlandet.
Helge Sunde (arkiv)