— Politibåten "Kjølen" og mannskaper fra Norsk Folkehjelp vil delta i søket i formiddag. I tillegg har familie og bekjente av den savnede sagt at de stiller opp med båter og folk, forteller Askøy-lensmann Odd Dale.

Karlsen var ute på sjøen for å trekke garn da fiskebåten hans plutselig gikk ned. Det er usikkert om Karlsen var i båten da den sank. Kameraten Monrad Eikevåg (74), som gjorde et heltemodig forsøk på å berge båten, kunne ikke se noen om bord.

— I første omgang er det en rekke grunne viker i området som vi vil gjennomsøke i dagslyset. I går kunne vi ikke gjennomføre søk med marinens miniubåt på grunn av tekniske problemer. Det betyr at vi må leie inn en ny miniubåt, og det vil tidligst kunne skje i morgen, sier lensmannen.

Fiskebåten ligger på rundt 100 meters dyp.