I disse dager er Kemneren i Bergen i gang med en kampanje for å få flere av byens befolkning til å melde flytting til Bergen kommune. Håpet er at kampanjen «Innrøm at du er bergenser» skal gi både flere innbyggere og flere skattekroner i en slunken kommunekasse.

Åtte millioner

Hvor mange «skjulte» bergensere det finnes mellom de syv fjell, er vanskelig å tallfeste.

— Forrige gang vi gjorde noe slik fikk vi 400-500 nye bergensere. Det gir jo også mange skat-tepenger, sier Solveig Skaar, kontrollsjef ved Kemneren i Bergen, til bt.no. Kampanjen i 1998 sørget også for åtte millioner kroner ekstra i skatteinntekter.

- Betal der du bor

Den første annonsen i kampanjen sto og lese i Bergen Tidende på lørdag. I tillegg er det gått ut brev til 850 arbeidsgivere i Bergen. Med brevet følger flyttemeldingsskjema og informa-sjon som kemneren håper kan videreformidles til arbeidstakerne.

— Det er jo viktig at folk betaler skatten der de bor. Folk drar jo nytte av fellesgodene i Bergen, da bør de også betale skatten sin her, mener Skaar.