Som kjent skal alle medieaktørene i Bergen samle seg i DNB-bygget i Lars Hilles gate 30. Fra 2016 skal «Media City Bergen» være på plass.

En av konsekvensene er at Legevakten i Bergen må ut av lokalene sine. Deres kontrakt løper ut 2015, og de hadde opprinnelig forhørt seg om det var mulighet for å utvide lokalene i bygget. Entra eiendom, som eier bygget, valgte heller å satse på medieaktørene. Det sender kommunen ut på eiendomsjakt.

— Det er en kjempeflott satsing som skjer blant mediene i Bergen. Men det går ut over oss. Nå må vi finne en egnet tomt for legevakten, sier helsebyråd Hilde Onarheim (H):

Skal analysere

Hun forteller at de er i gang med en arealanalyse som skal definere aktuelle lokaliseringer.

— Det bør være så sentrumsnært som mulig. Hva sentrum defineres som er ikke avklart ennå, men det må være et sted som er lett å komme til og fra, sier hun.

I jakten ser de både på nye tomter, samt eksisterende bygg.

Legevakten har tidligere klaget på arealet i det nåværende bygget. Per i dag har de 3570 kvadratmeter.

I årsrapporten fra 2011 skriver de blant annet at:

"Legevaktens lokaler er ikke dimensjonert for den nåværende driften. Venterommet er for lite og det er ikke mulig å skjerme barn fra berusete eller utagerende personer, selv om det i 2009 ble laget en egen krok for barn".

Les mer om legevakten i Bergen i årsrapporten deres her!

Utvide arealet

Helsebyråden sier de derfor må vurdere en utvidelse for legevakten når de nå leter etter nye arealer. Ikke bare opplever de behov for å øke dagens areal. Innen 2016 skal kommunen ha klar 35 plasser for øyeblikkelig hjelp.

— Det er en del av samhandlingsreformen, og alle kommuner skal ha dette tilbudet oppe og gå innen 2016.

Kommuneansatte har allerede vært ute og sett på potensielle lokasjoner, men Onarheim vil ikke gå ut med noe navn.

— Det er ingenting håndfast ennå. Men det er klart at dette arbeidet må settes fortgang i nå.

LETER: Hilde Onarheim (H) har vedtatt å lage en ny arealanalyse som skal finne frem til ny plassering for legevakten.
ODD MEHUS