Det er like stort som tre Grieghaller. Byggeperioden er 12 år og prislappen hele 4,5 milliarder kroner. Det nye Mor og barn-senteret ved Haukeland universitetssykehus skal romme både kvinner og barn, men mangler et egnet navn.

— Vi er absolutt åpen for forslag, sier kommunikasjonsdirektør Mona Høgli.

Like over påske setter en arbeidsgruppe seg sammen. Målet er å finne et navn på nybygget som enten beskriver aktiviteten i huset. Eller gi bygget et egennavn som folk assosierer med barn, kvinnehelse og fødsel.

- Vanskelig med egennavn

Det siste, altså å kalle nybygget opp etter et sted eller en person, har Høgli innvendinger mot:

— Vi ser jo hvor vanskelig det er å holde oppe Haukeland-navnet. Folk har en tendens til å si at de er innlagt på Helse Bergen. Men det er de altså ikke, Helse Bergen er en juridisk overbygning. Sykehusbehandlingen skjer på Haukeland universitetssykehus, forklarer hun.

Mor og barn-senteret bygges i to omganger. Første trinn startet i 2010 med riving av Psykiatrisk klinikk. Våren 2016 blir det innflytting i trinn én for barne- og ungdomspsykatrien.

Gymsal og basseng

TESTE GRENSER: I Barnas Energisenter skal syke barn få teste grenser i trygge omgivelser. Trond Mohn gir 70 millioner kroner til nyvinningen.
ILLUSTRASJON: KHR ARKITEKTER

Først byggetrinn rommer også en liten verdenssensasjon: Et idrettsanlegg for både sykehuspasienter og resten av byen.Barnas Energisenter skal få gymsal, treningsbasseng, terapibasseng og plaskedam. Pluss terapirom og mer ordinære sykehusfasiliteter.

Her skal syke barn få teste grensene sine i trygge omgivelser. Og ikke bare det; Andre slipper til når ikke sykehuset trenger basseng og idrettshall.

— Tanken er å inngå samarbeidsavtaler med idretten og kommuner, forteller Tor Visnes, prosjektleder for Bergen Energisenter. -

70 millioner fra Mohn

Bergen Energisenter koster 300 millioner kroner og en tredel av pengene er donert sykehuset. Største giveren er som ofte ellers Trond Mohn.

Mohn gir 70 millioner kroner til Energisenteret.

I neste byggetrinn skal Barneklinikken og Psykiatrisk klinikk rives. Da trer splitter nye Sengebygg sør inn i rollen som midlertidig barnesykehus.

Først i 2022 er byggetrinn to klar for innflytting. Da flytter også Kvinneklinikken inn i nybygget.

I fremtiden skal altså barn fødes og behandles i samme senter.

Det er denne sammenkoblingen som gir navngiverne hodebry.

Har du et godt forslag til navn på det nye fødsel-barn-kvinne-sykehuset, bruk kommentarfeltet.