Mastergradsstudenter i biologi ved Universitetet i Bergen tok i oktober omfattende vannprøver fra en rekke badeplasser i bergensområdet, for å finne ut om kommunens målinger i sommerhalvåret er tilstrekkelige.

De aller fleste stedene var vannkvaliteten tilfredsstillende. Unntakene var Skjoldbukten og Helleneset i Sandviken. Førstnevnte sted har lenge hatt problemer med forurensning, men der er vannkvaliteten i bedring etter at kommunen har stanset lekkasjer fra private hus. Nå tror kommunen det også har oppstått lekkasje ved Helleneset.

— Skal fjernes til neste år

— Både studentenes resultater og våre målinger tyder på det er en permanent forurensningskilde der. Den må ha kommet til i år, for tidligere har vi hatt veldig bra vann på Helleneset, sier overingeniør Anne Cornell ved vann- og avløpsetaten i Bergen kommune.

Hun lover at kilden skal bli funnet og fjernet før neste badesesong.

— Det kan ha oppstått en lekkasje et sted. Vi vil gå nøye gjennom hele ledningsnettet i området.

Cornell var til stede da studentene presenterte sine resultater i går. Studentenes forskningsprosjekt er utført i samarbeid med Bergen kommune, som dermed får mer detaljerte analyser av vannkvaliteten enn kommunen selv er i stand til.

Kloakk i Puddefjorden

En studentgruppe har undersøkt vannkvaliteten utenfor kloakkutslippet på Lyreneset på Laksevåg. Der behandles kloakk fra 100.000 innbyggere. Kloakken blir renset mekanisk, men studentenes prøver viser at det ikke er godt nok.

— I et område fra 72 til 255 meter fra utslippspunktet fant vi et høyt antall bakterier. Samtidig har antallet arter i bunnfaunaen sunket dramatisk siden 2002, fortalte studenten Sofia Fortunato.

Kommunen har vedtatt å bygge om kloakkanlegget for 120 millioner kroner. Det vil gi kjemisk og trolig også biologisk rensing av kloakken.

SKAL BLI RENERE: Helleneset er en populær badeplass når det er varmere i været. Nye prøver viser at vannet i området er mer forurenset enn tidligere, også vinterstid. Det betyr trolig at det er en kloakklekkasje i nærheten. ARKIVFOTO